MENY

DigJazz - Digitale jazzstudier

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 4 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.
 

Studiet består av tre hovedkomponenter: 

 • Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.
 • Videoleksjoner: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse. 
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis. Veiledningen skjer via videosamtale.

Samlinger 2020/2021

 • 12. - 13. september 2020
 • 16. - 18. oktober 2020
 • 30. - 31. januar 2021
 • 16. - 18. april 2021 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:
Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.
Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.
Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder. 

Ferdigheter:
Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.
Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.
Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming.
Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling.

Generell kompetanse:
Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.


Innhold

Studiet består av 4 samlinger på 2 til 3 dager (to på høstsemesteret og to på vårsemesteret), 10 videoleksjoner og 6 oppgaver. I tillegg får hver student oppfølging individuelt og/eller i gruppe i tilknytning til eget spill og innleveringsoppgavene med arbeidsplassen som praksisarena. Disse kan avholdes på nett eller i tilknytning til samlingene. 

Gjennom samspill, gehørbasert undervisning, teori og refleksjon gir emnet en innføring i følgende tema:

 • En innføring i gehørbasert metodikk
 • Innstudering og samspill
 • Grunnleggende harmonikunnskap
 • Grunnleggende rytmikk (polyrytmikk og polymetrikk)
 • Komposisjon
 • Imitasjon
 • Stilforståelse
 • Grunnleggende repertoarkunnskap
 • Anvendelse av metodikken som pedagog og musiker


Opptakskrav

Formelt opptakskrav er oppnådd generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må egen opptaksprøve/video være bestått.
Mer informasjon om innsending av video finner du under

DigJazz er rettet mot musikkpedagoger som ønsker å lære å undervise i improvisasjon. Det er en forutsetning at studenten er selv aktiv som pedagog i studieåret og at han/hun har anledning til å benytte egen pedagogisk virksomhet/arbeidsplass som prakisarena i studiet.

Søknadsfrist 1. mars