MENY

Dirigentstudier

Ved Fakultet for utøvende kunstfag kan du studere dirigering på flere nivåer, fra årsstudie til Postgraduate Diploma.

Anna Fauchald Hartmann, dirigentstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS - Foto: Morten Berentsen Anna Fauchald Hartmann, dirigentstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS - Foto: Morten Berentsen

På Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger kan du studere dirigering på flere nivå. Vi tilbyr både Master- og Bachelorstudier, Videreutdanning, Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier.

Her kan du lese om den nye dirigenseksjonen som skal undervise dirigering på alle nivåer.

Her kan du se dirigentstudentene våre og hvilke studieprogram de går på.

Master i utøvende musikk - 120 studiepoeng, 2- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Master i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Fokus er på korps, men studentene vil også bli eksponert for orkester. Master i utøvende musikk er et fulltidsstudium. Målgruppen er ambisiøse dirigenter på et høyt faglig nivå.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar.
 • Intervju hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill.
 • Prøvedirigering.
  Repertoar 1. runde: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2, 5 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave.
  Repertoar 2. runde: gjøres kjent ca. uke 5.

I søknaden skal det legges ved en skisse til masterprosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøvene. Masterprosjektet vil normalt gjennomføres i tredje semester i masterstudiet og skal munne ut i et konsertforedrag på til sammen 60 minutter, der studenten veksler mellom å dirigere og å foredra. Tema for masterprosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger. Skissen er ikke bindende.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk  Master i utøvende musikk, korpsdirigering.

Bachelor i utøvende musikk - 240 studiepoeng, 4- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Bachelor i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Fokus er på korps, men studentene vil også bli eksponert for orkester. Bachelor i utøvende musikk er et 4- årig fulltidsstudium. Studiet er organisert i 1. og 2. avdeling. I 2. avdeling kan man velge enten spesialisering i utøving, PPU eller musikkproduksjon og opptaksteknikk. 

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 1. avdeling består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune, Gustav Holst, ed. Colin Matthews: First Suite in Eb(1. og 2. sats) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Har du tidligere fullført 1. avdeling i utøvende musikk ved annen institusjon, og ønsker fordypning i korpsdirigering, kan du søke om opptak til 2. avdeling. Du søker opptak til Bachelor på lik linje med søkere til 1. avdeling, og samtidig søker du om innpass for din tidligere fullførte utdanning. Du må ikke ha hatt dirigering som hovedinstrument ved tidligere fullført utdanning, men du må under opptaksprøvene vise dirigentfaglig nivå som tilsvarer 2 år med dirigentstudier. Opptaksprøver avlegges på vanlig måte.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 2. avdeling består av:

 • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Bachelor i utøvende musikkkorpsdirigering.

Ensembleledelse 2 – Videreutdanning, 1- årig

Dette er et 30 studiepoengs kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering. Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene. Ensembleledelse 2 bør kombineres med andre 30 studiepoengs kurs i for eksempel hovedinstrument, kammermusikk osv. for å danne et heltidsstudium på 60 studiepoeng.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

 • Prøvedirigering
  Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune og Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6)
 • Prøvespill på eget instrument – valgfritt repertoar
 • Samtale

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Videreutdanning i utøvende musikk, og gi videre presiseringer av ønsket emnekombinasjon i elektronisk søknadsskjema.

Ensembleledelse 1 tilbys pt. ikke ved UiS.

SØKNADSWEB