MENY

Dirigentstudier på alle nivå

Ved Fakultet for utøvende kunstfag kan du studere dirigering på flere nivåer, fra årsstudie og digitale studier til Postgraduate Diploma.

Ingunn Marie Korsgård Hagen, dirigentstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS - Foto: Marie von Krogh Ingunn Marie Korsgård Hagen, dirigentstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS - Foto: Marie von Krogh

På Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger kan du studere dirigering på flere nivå. Vi tilbyr både Master- og Bachelorstudier, Videreutdanning, Postgraduate Diploma, Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier.

Her kan du lese om den nye dirigenseksjonen som underviser dirigering på alle nivåer.

Master i utøvende musikk - 120 studiepoeng, 2- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Master i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Studentene vil bli eksponert for ulike ensembletyper som f.eks. korps, orkester m.m. Master i utøvende musikk er et fulltidsstudium. Målgruppen er ambisiøse dirigenter på et høyt faglig nivå.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for ensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.

Intervju: hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret samt teoriprøve som omfatter analyse, gehør og partiturspill.

Prøvedirigering:
Repertoar 1. runde: D. Sjostakovitsj: 8. strykekvartett, versjon Rudolf Barshai.
epertoar 2. runde: R. Wagner: Siegfried Idyll, kammerversjon.

Video:
Det skal i tillegg sendes inn et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar. Videoen inngår i samlet vurdering av søker.

Planer for masterprosjekt:
I følgeskjema skal det også legges ved en skisse til masterprosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøvene. Masterprosjektet vil normalt gjennomføres i tredje semester i masterstudiet og skal munne ut i et konsertforedrag på til sammen 60 minutter, der studenten veksler mellom å dirigere og å foredra. Tema for masterprosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger. Skissen er ikke bindende.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk  Master i utøvende musikk
 

Bachelor i utøvende musikk - 240 studiepoeng, 4- årig

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr Bachelor i utøvende musikk, med korpsdirigering som hovedinstrument. Fokus er på korps, men studentene vil også bli eksponert for orkester. Bachelor i utøvende musikk er et 4- årig fulltidsstudium. Studiet er organisert i 1. og 2. avdeling. I 2. avdeling kan man velge enten spesialisering i utøving, PPU eller musikkproduksjon og opptaksteknikk. 

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 1. avdeling består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5

Prøvedirigering:
Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune, Gustav Holst, ed. Colin Matthews: First Suite in Eb(1. og 2. sats) og søkerens egen instrumenteringsoppgave.

Prøvespill på eget instrument
Valgfritt repertoar

Samtale

Video - for søkere til 1. avdeling:
I tillegg KAN det legges ved et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Dette er et ønske men ikke et krav. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar.

Har du tidligere fullført 1. avdeling i utøvende musikk ved annen institusjon, og ønsker fordypning i korpsdirigering, kan du søke om opptak til 2. avdeling. Du søker opptak til Bachelor på lik linje med søkere til 1. avdeling, og samtidig søker du om innpass for din tidligere fullførte utdanning. Du må ikke ha hatt dirigering som hovedinstrument ved tidligere fullført utdanning, men du må under opptaksprøvene vise dirigentfaglig nivå som tilsvarer 2 år med dirigentstudier. Opptaksprøver avlegges på vanlig måte.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene til 2. avdeling består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5

Prøvedirigering:
Repertoar: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave.

Prøvespill på eget instrument
Valgfritt repertoar

Samtale

Video - for søkere til 2. avdeling:
Det skal i tillegg sendes inn et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar. Videoen inngår i samlet vurdering av søker.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Bachelor i utøvende musikk
 

Ensembleledelse 2 – Videreutdanning, 1- årig

Dette er et 30 studiepoengs kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering. Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene. Ensembleledelse 2 tas i kombinasjon med annet 30 studiepoengs emne i for eksempel hovedinstrument, kammermusikk osv. for å danne et heltidsstudium på 60 studiepoeng. Presiseringer om ønsket emnekombinasjon gjøres i elektronisk følgeskjema.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for ensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.

Prøvedirigering:
Repertoar 1. runde: D. Sjostakovitsj: 8. strykekvartett, versjon Rudolf Barshai.
Repertoar 2. runde: R. Wagner: Siegfried Idyll, kammerversjon.

Intervju: hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret samt teoriprøve som omfatter analyse, gehør og partiturspill.

Video:
Det skal i tillegg sendes inn et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar. Videoen inngår i samlet vurdering av søker.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.
For søknad om opptak: Søk Videreutdanning i utøvende musikk

Merk!
Digitale skolekorpsstudier lyses ikke ut for opptak til høsten 2020.
Ensembleledelse 1 tilbys pt. ikke ved UiS.

SØKNADSWEB