MENY

Digitale dirigentstudier

Universitetet i Stavanger tilbyr Digitale dirigentstudier. Dette er en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for korpsdirigenter. Deltidsstudium over ett år.

Foto Det er en forutsetning for Digitale dirigentstudier at du selv har tilgang til et korps å dirigere. Foto Marius Vervik

Digitale dirigentstudier er en videreutdanning som er spesielt rettet mot skole- og voksenkorpsdirigenter. Studiet er en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 

Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.

Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale dirigentstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger

  • Dirigentuka (10. - 14. august 2020).
    Studenten må selv melde seg på Dirigentuka innen 1. mai.
  • En samling i januar. For studieåret 2020/2021 finner samlingen sted 16. -17. januar, 2020. 
  • En eksamenshelg i mai.  For studieåret 2020/2021 finner samlingen sted 22. -23. mai, 2020.
    NB! Forbehold om endringer.

2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er innspilt på forhånd. Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan.

  • Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. For å få tilgang til alt innhold, er det eneste man må gjøre å registrere seg med en gyldig e-postadresse. MOOC' en for de Digitale dirigentstudiene finner du her.

3. Enetimer via videosamtale 

  • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Eksamen

Eksamen består av en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert), en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksiskorps og en skriftlig innleveringsoppgave.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til dette studiet kreves oppnådd generell studiekompetanse (altså fullført VGS), og at man blir godkjent til opptak etter å ha sendt inn et 10-minutters opptak av seg selv mens man dirigerer et korps.
Har du fullført Digitale dirigentstudier, gir det adgang til å søke seg til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier. Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan IKKE kombineres i samme studieår.

Innlevering av videoopptak

I forbindelse med din søknad til Digitale dirigentstudier blir du bedt om levere oss et 10- minutters langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

Video skal lastes opp til Youtube.
Informasjon om deling av videolenke finner du i følgeskjema!

Tips

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, mere opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.
NB! Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden.

Obligatoriske innsendinger og opplastinger til søknad

Etter at søknaden er registrert i SøknadsWeb vil du få en lenke til et elektronisk følgeskjema. Følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til fakultetet.

I følgeskjema legger du inn:
- lenke til video
- motivasjonsbrev

I SøknadsWeb skal det lastes opp:
- musikalsk CV (en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent)
- attestert kopi av vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole. Generell studiekompetanse skal være oppnådd.

Søknadsfrist er 1. mars.

Siste frist for fullføring av følgeskjema, opplasting av dokumenter i SøknadsWeb samt innlevering av video er 1. mars.

SøknadsWeb

Her finner du mer informasjon om studiets opptakskrav og dokumentopplasting. 

Omtaler av studiet
NMF - Studer medan du jobbar og er dirigent
TV vest - Blir dirigent via internett
UiS artikkel - Tove (37) får undervisning i dirigering over nettet
Musikkultur - Underviser direksjon over nettet
UiS artikkel - Lanserte digitalt dirigentstudium under dirigentuka