MENY

Digitale skolekorpsstudier

Universitetet i Stavanger tilbyr Digitale skolekorpsstudier. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, og er rettet mot alle som jobber med skolekorps.

Dette studiet er spesielt rettet mot skolekorpsdirigenter og aspirantkorpsdirigenter.
Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er aspirant- og skolekorpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er et spesialiseringskurs for dirigenter allerede har gjennomført "Digitale dirigentstudier" eller annen, tilsvarende utdanning.
Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale skolekorpsstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger

  • Dirigentuka (man-fre en uke i midten av august).
    Studenten må selv melde seg på Dirigentuka innen 1. mai
  • En helg i januar
  • En helg i mai (eksamen)

For 2019/2020 er samlingene på følgende datoer:

  • Dirigentuka 5.-9.august
  • 10.-12. januar
  • 8.-10.mai

2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er forhåndsinnspilt. Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan.

  • Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. For å få tilgang til alt innhold, inkludert flervalgsoppgavene er det eneste man må gjøre å registrere seg med en gyldig e-postadresse. MOOC'en for de Digitale skolekorpsstudier finner du her.

3. Enetimer via videosamtale 

  • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Eksamen
Eksamen består av en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert), en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksiskorps og en skriftlig innleveringsoppgave.

Opptakskrav
For å bli tatt opp til dette studiet kreves oppnådd generell studiekompetanse (altså fullført VGS), at man har fullført "Digitale dirigentstudier" eller tilsvarende og at man blir godkjent til opptak etter å ha sendt inn et 10-minutters opptak av seg selv mens man dirigerer et korps. Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan IKKE kombineres i samme studieår.

Innlevering av videoopptak
I forbindelse med din søknad til Digitale skolekorpsstudier blir du bedt om levere oss et 10- minutters langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

Video skal lastes opp til Youtube.
Informasjon om deling av videolenke finner du i følgeskjema!

Tips:

Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, mere opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.
NB! Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden.

Obligatoriske innsendinger og opplastinger til søknad

Etter at søknaden er registrert i SøknadsWeb vil du få en lenke til et elektronisk følgeskjema. Følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til fakultetet.

I følgeskjema legger du inn:
- lenke til video
- motivasjonsbrev

I SøknadsWeb skal det lastes opp:
- musikalsk CV (en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent)
- attestert kopi av vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole. Generell studiekompetanse skal være oppnådd.

Søknadsfrist er 1. mars.

Siste frist for fullføring av følgeskjema, opplasting av dokumenter i SøknadsWeb samt innlevering av video er 1. mars.

SøknadsWeb
Merk! Studiet utlyses annethvert år.
Studiet er ikke åpent for søknad om opptak til studieåret 2020/2021. 

Her finner du mer informasjon om studiets opptakskrav og dokumentopplasting.