MENY

Opptakt - for Norges nye dirigenter

Opptakt – for Norges nye dirigenter er et lanseringsprogram for talentfulle, norske dirigenter. Deltakerne får gjennom programmet praksis i norske orkestre, og dermed mulighet til å etablere en karriere som dirigent.

Opptakt – for Norges nye dirigenter

Praksisen vil omfatte både mesterklasser og konsertprosjekter, alltid under veiledning av utvalgte mentorer. Dirigentene får også veiledning i forberedelsene til prosjektene. Det vil bli tett kontakt mellom dirigentene og de profesjonelle orkestrene, og musikerne vil bidra med systematiserte og konstruktive evalueringer underveis og i etterkant av prosjektukene.

Opptakt er rettet mot norske dirigenter, men utenlandske statsborgere bosatt i Norge, kan også søke. Aktuelle søkere er dirigenter som ennå ikke er godt etablert i markedet, og programmet har ingen aldersgrense. Det er ingen krav til formell utdanning, kandidatene vurderes ut fra innsendt søknad og prøvedirigering. Én til to dirigenter tas opp i programmet per år, normalt for en periode på inntil to år. Dirigentene vil ikke motta honorar, men alle kostnader blir dekket. Deltakerne forplikter seg til å prioritere deltakelse i programmet.

Opptakt – for Norges nye dirigenter er et samarbeidsprosjekt mellom Kringkastingsorkesteret, Stavanger symfoniorkester, Trondheim symfoniorkester, Nordnorsk opera- og symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Stavanger. Prosjektet er finansiert med støtte fra Dextra Musica - Sparebankstiftelsen DnB.

Søknad, CV og inntil 20 minutters videoopptak av egen dirigering (bruk lenke – f. eks. via YouTube - ikke DVD/minnepinne) sendes til morten.wensberg@uis.no innen 1. november 2016.

Aktuelle kandidater blir invitert til prøvedirigering i Trondheim, 1. og 2. desember 2016.

Torsdag 1. desember

1. runde - med to klaver og strykekvintett

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Overtyren til Tryllefløyten, K. 620

 

Fredag 2. desember

2. runde - med Trondheim symfoniorkester

  • Johannes Brahms: Symfoni nr. 4 i e-moll, op. 98, Kun 1. sats: I. Allegro non troppo
  • Camille Saint-Saens: Introduction et rondo capriccioso, Op.28

Spørsmål rettes til Morten Wensberg, 51834076 / 92611212 / morten.wensberg@uis.no