MENY

Invitasjon til opptaksprøver til Opptakt og Dirigentforum

Opptakt og Dirigentforum er tilbud til unge norske dirigenter med ambisjoner om å dirigere i det profesjonelle musikklivet.

UK-student i praksis med Stavanger Symfoniorkester - foto: Morten Wensberg UK-student i praksis med Stavanger Symfoniorkester - foto: Morten Wensberg

Om Opptakt og Dirigentforum

Opptakt og Dirigentforum er del av en langsiktig nasjonal dirigentsatsing der en rekke aktører i det norske musikkliv bidrar. Dirigentsatsingen som helhet dreier seg både om bredde og grasrot, så vel som målrettet elite- og talentutviklingsarbeid. Satsingen omfatter ulike sjangre som kor, korps og orkester og er ment å skulle sikre tilgangen på høyt kvalifiserte dirigenter i alle sjangre og på alle nivåer – både i det frivillige musikkliv og i det profesjonelle.
Derfor bidrar både det frivillige musikklivs organisasjoner, utdanningsinstitusjoner på alle nivå – kulturskoler, videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, og det profesjonelle musikklivs institusjoner. Dirigentsatsingen er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Opptakt og Dirigentforum er elitenivået i dirigentsatsingen og hensikten med disse programmene er å utvikle dirigenter til landets profesjonelle musikkliv. Programmene skal bidra til at Norge utvikler dirigenter med karriere på høyeste nasjonale og internasjonale nivå.

Opptakt er et lanseringsprogram for våre største dirigenttalenter og skal gi de dirigenter som faglig sett er klare til å starte karriere i det profesjonelle markedet en kick-start og en plattform for å etablere seg langsiktig i markedet. Dirigentene som tas opp i Opptakt får dirigere mesterklasser og konserter med de norske profesjonelle orkestrene og ensemblene. Alle aktiviteter skjer under veiledning av høyt kvalifiserte dirigentmentorer.

Dirigentforum er nivået like under Opptakt og er ment som et supplement til og en videreføring av høyere musikk- og dirigentutdanning. Målgruppen er dirigenter som nesten er klare for det profesjonelle arbeidsmarkedet, og som gjennom den praksis som programmet tilbyr, vil kunne bli gode kandidater til Opptakt og til arbeidsmarkedet. I Dirigentforum får deltakerne praksis med profesjonelle musikere under veiledning av ledende dirigentmentorer, men de får ikke tilgang konsertprosjekter med institusjonsorkestrene, slik som i Opptakt.

Begge programmene er kompetanse- og karriereutviklende programmer som er fristilt fra tradisjonelle studier. Man kan altså delta i programmene både om man er student eller ikke. Programmene er prosjekt- og samlingsbasert.
Tilbudet er per i dag sjangermessig rettet mot de dirigenter som skal ut og dirigere landets profesjonelle orkestre og profesjonelle korps, men vil i fremtiden bygges ut til å også omfatte kordirigering.

Dirigentene i Opptakt

Etter opptaksprøver med Trondheim Symfoniorkester i desember 2016 ble to unge dirigenter valgt ut til å delta i Opptakt. De to er Nils Erik Måseidvåg og Andreas Hansson. Les mer om dirigentene i opptakt og last ned bilder, biografi, videoer og repertoarlister.

Les mer om Opptakt her:
http://www.ballade.no/sak/en-milepael-i-norsk-dirigentutvikling/ 
www.musikkultur.no/vi trenger kultur for dirigentutvikling
Facebook.

Mer om Opptakt og Dirigentforum

Dirigentutviklingsprogrammet Opptakt blir utvidet fra høsten 2018 ved at vi legger til to nivåer under, kalt Dirigentforum. Hele elitesatsingen blir altså organisert i 3 nivåer:

  • Dirigentforum - nivå 1: Praksisorkester, kurs.Maksimalt antall plasser er 8-10.
  • Dirigentforum - nivå 2: Praksisorkester, kurs + mentor/mesterklasser. Maksimalt antall plasser er 4-6.
  • Opptakt (nivå 3): mesterklasser, mentor + lanseringsprogram. Maksimalt antall plasser er 2-4.

2-3 av plassene i nivå 1 vil bli disponert slik at de ikke blir tildelt en fast deltaker, men som et åpent tilbud der dirigenter utenfor programmet vil kunne søke om plass fra prosjekt til prosjekt.

Dirigentforum - nivå 1. Praksisorkester, kurs.
Deltakere på nivå 1 vil bli invitert til å delta i mesterklasser og kurs i regi Dirigentforum. Dette vil dreie seg om ulike tematiske kurs som er nyttige for dirigenter i utviklingsfasen og om mesterklassekurs der Dirigentforum leier inn musikere til praksisensembler og leier inn ulike dirigenter som instruktører. Helgebasert virksomhet.
Maksimum periode en deltaker kan delta i nivå 1 er to år. I løpet av denne perioden må man kvalifisere seg til neste nivå for å kunne fortsette i programmet.
Gjennom å levere gode resultater på nivå 1 kan deltakerne kvalifisere seg til videre deltakelse i Dirigentforum på nivå 2.

Dirigentforum - nivå 2. Mentorordning og mesterklasser i institusjonsorkestrene.
På nivå 2 får deltakerne tilgang til alle aktiviteter i nivå 1, men blir i tillegg knyttet opp mot en (eller flere) profesjonell(e) dirigent(er) over tid, som vil fungere som deltakerens personlige mentor. De vil også få tilgang til mesterklasser i institusjonsorkestrene.
Maksimum periode en deltaker kan delta i nivå 2 er to år. Deltakerne kan kvalifisere seg til deltakelse i Opptakt (nivå 3) gjennom prøvedirigering.

Opptakt (nivå 3). Lanseringsprogram.
På nivå 3 får deltakerne tilgang til lanseringsprogrammet, der man får dirigere mesterklasser konsertproduksjoner med profesjonelle ensembler. Maksimum periode i Opptakt er 2 år.

Søknadsfrist 8 mars: . Søknad Opptakt våren 2018

Spørsmål om Opptakt eller Dirigentforum? Ta kontakt på epost opptakt@uis.no eller ring faglig leder for dirigentsatsingen, Morten Wensberg, på mobil 92611212.