MENY

Søknadsfrister

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike søknadsfrister for ulike program. Det er derfor viktig at du noterer deg de gitte frister som gjelder for deg og dine studieønsker.

Fra Vigdelstranden utenfor Stavanger Foto: Morten Berentsen

Søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden som forstår skandinavisk, kan søke om ordinært opptak til våre studier via norsk Søknadsweb. 

Internasjonale søkere utenfor Norden, og uten norsk personnummer, må søke om internasjonalt opptak. Se mer informasjon om internasjonalt opptak på vår engelskspråklige nettside.

15. DESEMBER er søknadsfrist for:

Studieprogram: Klassisk Dirigering Jazz Dans Studiepoeng
Bachelorprogram musikk X X X   240
Bachelorprogram dans       X 180
Masterprogram musikk X X X   120
PDM musikk X X X   60
Årsstudium musikk X   X   60
Videreutdanning musikk X X X   60


Du kan søke via SøknadsWeb fra 1. november.1. MARS er søknadsfrist for andre 1- årige studier:

Studieprogram: Studiepoeng
Musikkproduksjon og opptaksteknikk 60
PPU i skapende og utøvende kunstfag 60
Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier 30
Digitale jazzstudier / Dig Jazz 30


Du kan søke våre digitale studier og Musikkproduksjon fra 1. november.
Du kan søke PPU fra 15. desember.

Søk til alle våre studier via SøknadsWeb.