MENY

Studer jazz og improvisasjon i jazzbyen Stavanger

Jazzutdanningen i Stavanger kjennetegnes av et sterkt og mangefasettert fagmiljø som samarbeider tett med eksterne partnere lokalt, regionalt og internasjonalt.

  • BBE og Valkyrien_foto_Maijazz.jpg (sl_articleImage_337).jpg
  • Julekonsert Spor 5_08.12.18_29.JPG (sl_articleImage_337).jpg
  • Jazz-4.jpg (rw_smallArt_321).jpg
  • Jazz-15.jpg (rw_smallArt_321).jpg
  • Jazztrompetist - Foto Morten Berentsen.jpg (205x308).jpg
  • MBMultimedia-20161103-00002.jpg (rw_columnArt_321).jpg

Jazzutdanningen i Stavanger kjennetegnes av et sterkt og mangefasettert fagmiljø som har et fokus på gehørbaserte læringstradisjoner. Vi ønsker at våre studenter skal etablere en solid instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskaping. Fakultetet har på vegne av jazzutdanningen etablert et nært samarbeid med eksterne partnere både lokalt, regionalt og internasjonalt. Stavanger Jazzforum, Stavanger konserthus og Tou Scene er alle eksempler på institusjoner som bidrar inn i et unikt og kreativt studiemiljø for våre jazzstudenter.

Studier

Du kan velge jazz som studieretning i alle våre studier i utøvende musikk. Søknadsfrist er 15. desember. 

Bjergstedparken

Jazzutdanningen i Stavanger er plassert i Bjergsted kulturpark, som består av en rekke kulturinstitusjoner som har et tett samarbeidet med fakultetet generelt og jazzutdanningen spesielt. I Bjergsted finnes kulturskole, MDD-linjen ved Stavanger katedralskole og Stavanger konserthus hvor Stavanger symfoniorkester holder hus. Stavanger Jazzforum og Mai Jazz er utdanningens viktigste samarbeidspartnere. I østre bydel ligger Tou Scene som også bidrar inn i et kreativt studiemiljø for våre jazzstudenter.

Din musikalske stemme

Avhengig av hvor langt du er nådd i ditt studium så vektlegger UiS at du skal utvikle din personlige musikalske stemme hos oss. På årsstudium og bachelor legges fundamentet for en livslang utvikling innenfor utøvende musikk. På videreutdanning, master og PDM vil det i stigende grad være fokus på å utvikle spesialisert kunnskap rettet inn mot et fleksibelt arbeidsmarked.

Samspill

Samspill og konsertvirksomhet er en fullt integrert del av studiehverdagen ved UiS. Du vil delta i ensembler av ulik sammensetning. Blå Trå og Bjergsted jazzensemble er arenaer hvor studentene gis anledning til å jobbe med både nasjonale og internasjonale jazzstjerner. Du blir også utfordret på å bidra til organisering av produksjoner underveis i studieforløpet.


Du er kanskje også interessert i:

Møt våre ansatte på jazzutdanningen

Sjekk ut våre studier i utøvende musikk

Finn ditt studie i studiebrosjyren for 2020- 2021

Bjergsted jazzensemble spiller med selveste Chris Potter