MENY

Studer klassisk musikk i Bjergsted kulturpark

Det klassiske musikkmiljøet i Bjergsted er godt og tett, og preget av en internasjonal atmosfære.

  • Strykere ved IMD.JPG (rw_smallArt_768).jpg
  • fiolin6_red.jpg (rw_largeArt_321).jpg
  • Pianist-11_1.jpg (205x308).jpg
  • uis_julekonsert42.jpg (324x216).jpg
  • Sang-6.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • Bjergsted Blåseensemble.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  • Klassiskstrykere på Adventure of the Seas foto Morten Berentsen.jpg (299x199).jpg
  • MBMultimedia-151001-5437.jpg (rw_largeArt_1201).jpg

Som student på klassisk musikk får du individuell undervisning i hovedinstrument og gruppeundervisning i en rekke supplerende fag. Studieåret er inndelt i timeplanfestet undervisning og prosjektuker, i prosjektukene forventes det at du deltar aktivt i kammermusikk, vokal- og orkesterprosjekter med mer. Det blir undervist i allmenne fag som teori, hørelære, musikkhistorie og andre, samt en rekke valgemner som spenner fra kreative samspillprosesser til entreprenørskap. UiS samarbeider med andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, med gode muligheter for utvekslingsopphold i utlandet på flere av studiene.

Tett samarbeid med Stavanger Symfoniorkester

Det klassiske musikkmiljøet i Bjergsted kulturpark er godt og tett, og preget av en internasjonal atmosfære. Vi bor vegg i vegg med Stavanger Symfoniorkester, og en rekke av musikerne fra orkesteret er våre faste pedagoger. I Bjergsted fins også kulturskolen, og til sammen gir dette et vibrerende miljø med gode samarbeidsmuligheter. Fakultet for utøvende kunstfag er en institusjon i akkurat passe størrelse, for å sikre at studentene blir sett og får tett oppfølging i studiehverdagen.

Fra årsstudium til Postgraduate Diploma

Avhengig av hvor langt du er nådd i ditt studium så vektlegger vi på UiS at du skal utvikle din personlige musikalske stemme hos oss. På årsstudium og bachelor legges fundamentet for en livslang utvikling innenfor utøvende musikk. På videreutdanning, master og PDM vil det i stigende grad være fokus på å utvikle spesialisert kunnskap rettet inn mot et fleksibelt arbeidsmarked.

Samspill og konsertvirksomhet

Samspill og konsertvirksomhet er en fullt integrert del av studiehverdagen ved UiS. Du vil delta i kammermusikkprosjekter, ensembler av ulik sammensetning, opera-, kor og orkesterprosjekter samt at du blir utfordret på å bidra til organisering av produksjoner underveis i studieforløpet. 

Les mer: Universitetets julekonsert 2018, konserter og forestillinger

Internasjonalt anerkjente pedagoger

I tillegg til høyt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente faglærere i egen stab, får vi jevnlig besøk av ledende pedagoger fra inn- og utland som kommer til Stavanger og har masterclasser. Som klassisk student har du studiehverdag sammen med bl.a. utøvende jazz- og dansestudenter – en unik kombinasjon av samlet fagtilbud i Norge. 

Bli kjent med de ansatte på klassisk avdeling

Studier

Du kan velge klassisk som studieretning i alle våre studier i utøvende musikk. Søknadsfrist er 15. desember. 


Du er kanskje også interessert i

Studieretning jazz

Studieretning dirigering