MENY

Hvordan søke

Før vurdering av søknad

  • Registrer søknaden i SøknadsWeb innen 1. mars. SøknadsWeb åpner 15. desember. 
    PPU i drama/teater og dans utlyses for tiden kun som heltidsstudier. PPU i musikk kan søkes som deltidsstudium.
  • Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema (du mottar lenke i kvitteringsepost fra SøknadsWeb) innen 15. mars
  • NB! Husk å sjekke spam-/søppelmappen i ditt e-postprogram dersom du ikke mottar kvittering eller oppfølgingsmail
  • Last opp etterspurte dokumenter i SøknadsWeb innen 15. mars
  • Du mottar kvitteringsepost fra saksbehandler når søknaden din er behandlet

Etter vurdering av søknad

  • Resultatene publiseres i SøknadsWeb, samt per e-post i løpet av uke 14/15

  • Svarfrist for mottatt tilbud om plass/ventelisteplass: 1. mai

  • Frist for innsending av vitnemål fra avsluttende studier denne våren: 1. juli