MENY

Søk på ledige studieplasser i utøvende kunstfag

Nå kan du søke på ledige studieplasser i utøvende musikk, PPU og musikkproduksjon. Søknadsfrist er 15. mai.

Foto av studenter på campus Bjergsted Studenter på campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik

Mangler du studieplass til høsten? Fakultet for utøvende kunstfag arrangerer nå sekundæropptak for nordiske søkere. Vi har ledige studieplasser på følgende studier:

Video erstatter ordinære opptaksprøver 

Vi kan ikke avholde fysiske opptaksprøver på campus i år på grunn av covid-19. Alle søkere vil bli vurdert på bakgrunn av innsendt videomateriale. Presiseringer angående video og hvordan du søker til vårt sekundæropptak finner du i følgeskjema. Video skal være på minimum 10-15 minutter, og av nyere dato (ikke eldre enn september 2019). Kun lydopptak godkjennes ikke.Trenger du mer informasjon om studiet? Trykk deg inn på det studiet du ønsker å søke på for informasjon om opptak- og repertoarkrav. 

Presiseringer av klassisk repertoarkrav

Video for opptak til klassiske studier skal inneholde utdrag av minimum 3 musikkstykker med kontrasterende uttrykk. Noen klassiske instrument har i tillegg satt egne retningslinjer for repertoarkrav til sekundære prøver:

- Slagverk: innholdet i videoen er valgfritt, men vi anbefaler på det varmeste at den inneholder en klassisk etyde for skarptromme, litt paukespill samt et stykke for melodisk slagverk der fire køller benyttes.
- Dirigering: dirigeringsvideoen må være på mellom 6 og 10 minutter. Video av støtteinstrument må inneholde opptak av to ulike musikkstykker av kontrasterende karakter, på minimum 7 minutter. I tillegg skal det leveres en instrumentasjonsoppgave innen 4. mai, se mer informasjon i følgeskjema.

Søknadsfrist 15. mai - slik søker du

Fullstendig søknad med alle tilleggsdokumenter og video må være innsendt innen søknadsfristen 15. mai. 

 1. Søk på ønsket studium i Søknadsweb
 2. Lenke til obligatorisk følgeskjema finner du på kvitteringssiden i Søknadsweb. 
 3. Fyll ut følgeskjema
 4. Legg inn lenke til video(er) i følgeskjema
 5. Send inn følgeskjema
 6. Husk å laste opp tilleggsdokumenter i Søknadsweb (vitnemål og karakterutskrift, kunstnerisk CV, referanser hvis ønskelig)

Klassisk 

Vi har ledige studieplasser på følgende hovedinstrument:

 • Obo
 • Fagott
 • Horn
 • Trombone
 • Tuba
 • Slagverk
 • Fiolin
 • Bratsj
 • Kontrabass
 • Klaver
 • Sang
 • Dirigering (gjelder kun bachelor)

Jazz

Vi har ledige studieplasser på følgende hovedinstrument:

 • Piano
 • Blås

NB: Det er ikke åpent for søknad til årsstudium jazz. 

Teori- og gehørprøve

Søker du opptak til Bachelor i utøvende musikk trenger du en bestått teori- og gehørprøve. Dersom du blir funnet kvalifisert for opptak, og ikke har bestått prøven allerede får du mulighet til å avlegge den digitalt. Kryss av i følgeskjema hvis du trenger å ta prøven.

Spørsmål?

Har du spørsmål om våre studier, søknad og opptak, ta kontakt på musikk-dans@uis.no