Tidsplan for uke 10 - opptaksprøver i musikk

I uke 10 arrangeres det opptaksprøver for alle studier i utøvende musikk på Fakultet for utøvende kunstfag på campus Bjergsted i Stavanger.

Foto av studenter. Studenter i Bjergstedparken. Foto: Marius Vervik

Det arrangeres prøvespill på campus Bjergsted for opptak til utøvende musikkstudier i uke 10, fra mandag 4. mars til og med fredag 8. mars. 

Klassisk prøveplan | Jazz prøveplan | English 


Generell informasjon om prøvespilluken

Du trenger kun å sette av 1 dag til ditt prøvespill. Man inviteres til prøvespill for sin 1. prioritet, og blir vurdert for eventuelle andre søknader under ett og samme prøvespill, så lenge hovedinstrumentet er det samme.

Merk deg prøvedagen for ditt instrument, og hold av dagen! Oppmøte er satt til kl. 09.00 hver prøvedag. Alle pre- kvalifiserte søkere med komplette søknader vil motta invitasjon på mail i begynnelsen av februar. Husk å svare på e-posten som da blir sendt deg! 

Vi vil i midten av februar legge ut informasjon på vår nettside om hvor lang den enkelte prøvedag maks vil kunne bli. Du bør derfor ikke bestille hjemreise tidligere enn siste oppgitte tidspunkt på den dagen dine opptaksprøver finner sted, da du kan bli satt opp på et sent prøvespill. Det må påregnes lange prøvedager!

Du finner mer informasjon om hvordan prøvene gjennomføres, hvor du finner campus Bjergsted, om repertoarkrav og resultatformidling på nettsiden vår under Studier. Er det likevel noe du ikke finner svar på er du velkommen til å kontakte oss på musikk-dans@uis.no.

Velkommen til opptaksprøver på campus Bjergsted!


Klassisk prøveplan

MERK!
Klassisk gjennomfører alle sine opptaksprøver for 1. prioritetssøkere til Årsstudium, Bachelor og Videreutdanning mandag - torsdag. Fredag gjennomføres opptaksprøver for 1. prioritetssøkere til Master og PDM.

Mandag
Orgel, Fiolin, Bratsj, Fløyte, Piccolo, Klarinett og Slagverk
For søkere til Årsstudium, Bachelor og Videreutdanning.
Orgel og Slagverk: for søkere til alle studier.

Tirsdag
Cello, Saksofon, Obo, Fagott, Klaver og Messing
For søkere til Årsstudium, Bachelor og Videreutdanning.

Onsdag
Sang og Dirigering
Sang: for søkere til Årsstudium, Bachelor og Videreutdanning.
Dirigering: for søkere til Bachelor og Videreutdanning.

Torsdag
Sang og Dirigering
Sang: for søkere til Årsstudium, Bachelor og Videreutdanning.
Dirigering: for søkere til Master.

Fredag
Alle 1. prioritetssøkere til Master og PDM, uavhengig av instrument.
Merk! Ikke søkere til master dirigering, master orgel og master slagverk.


Jazz prøveplan

Jazz gjennomfører alle sine opptaksprøver for 1. prioritetssøkere til Årsstudium, Bachelor, Videreutdanning og Master fra mandag - fredag. 

MERK! Dersom du ikke har mulighet til å stille på opptaksprøve den dagen du er invitert til, ta kontakt snarest! Jazz har mulighet for bytte av prøvedag!

Mandag
Sang

Tirsdag
Gitar

Onsdag
Slagverk

Torsdag
Bass og Piano

Fredag
Blås og Fiolin
 


English

Auditions

Auditions are held in week 10 for all music performance studies at the Faculty of Performing Arts, UiS. 

Facts:

Time: On the audition day for your main instrument: 09:00am (mandatory meeting).
Only one audition round on your main instrument.
Questions? Send e-mail to: music-dance@uis.no


General information:

You only need to set aside one day for your audition. You are invited to audition for your first priority. If you have applied for more than one study programme you will be evaluated for the other applications at the same time. This only applies to applicants who has applied with one instrument.

Further down you will find information about the audition days for each instrument. Please note that it is mandatory to come to the information meeting at 09:00am on the day of your audition. All qualified applicants will receive an invitation to audition in the beginning of February. Remember to answer the invitation!

Information regarding duration of audition days will be posted in the middle of February. We advise you to order your return trip late in the evening, since the audition day may be later than expected.

Welcome to audition at Campus Bjergsted, UiS!


Classical  

NB!
All first priority applicants to the One year study programme in Music Performance, Bachelor in Music Performance and Extension studies in Music Performance (Classical) will conduct auditions from Monday-Thursday. Auditions for Master in Music Performance and PDM (Classical) will be held on Friday.

Monday
Organ, Violin, Viola, Flute, Piccolo, Clarinet and Percussion.
For applicants applying to: One-year study programme, Bachelor and Extension studies.
Organ and Percussion: for applicants applying to all studies.

Tuesday
Cello, Saxophone, Oboe, Bassoon, Piano and Brass.
For applicants applying to: One-year study programme, Bachelor and Extension studies.

Wednesday
Vocal and Conducting.
Vocal: for applicants to One year study programme, Bachelor and Extension studies.
Conducting: for applicants applying to Bachelor and Extension studies.

Thursday
Vocal and Conducting.
Vocal: for applicants applying to One-year study programme, Bachelor and Extension studies.
Conducting: for applicants applying to the Master programme.

Friday
Applicants with first priority Master and PDM, regardless of instrument.
NB! Does not apply to applicants for the Master - Conducting, Master - Organ and Master - Percussion.

Jazz

Jazz carries out all auditions for first priority applicants to the following study programmes: One-year study programme in Music Perfomance, Bachelor in Music Perfomance, Extension studies in Music Perfomance and Master in Music Perfomance (Jazz) from Monday-Friday.

NB! If you are unable to audition on the day you are invited to, please contact us as soon as possible! The Jazz commission may have the possibility to change the day of your audition.

Monday
Vocal

Tuesday
Guitar

Wednesday
Percussion

Thursday
Bass and Piano

Fredag
Woodwind and Violin