UiS-studenter hedret under NM Janitsjar

Bjergsted blåseensemble fikk full uttelling under årets NM Janitsjar. Ensemblet bestående av nåværende og tidligere UiS-studenter fikk opprykk til elite divisjon, gruppepris for klarinetter og Komponistforeningens hederspris for beste framføring av norsk musikk.

Foto av Bjergsted Blåseensemble Bjergste blåseensemble fikk hederspris for sin fremføring av det norske verket "Dirty Dancing" av Torstein Aagaard-Nilsen.

Studentprosjekt til topps

Bjergsted Blåseensemble (BBE) ble stiftet høsten 2016 av studenter ved Universitetet i Stavanger, og var Rune Johansens's masterprosjekt. Johansen, som avsluttet sin master i dirigering sommeren 2018, dirigerte BBE under årets NM Janitsjar i Trondheim. BBE har janitsjarbesetning og er opprettet med den hensikt å gi studenter og musikere i regionen et korpstilbud på høyt nivå og deltakelse i NM. Studentene organiserer selv alle prøver, konserter og repertoar, og engasjerer dirigentstudentene som dirigenter. Gjennom årets deltakelse i NM har ensemblet utmerket seg på nasjonalt nivå for fremragende tolkning og fremføring av norsk musikk.

Hederspris for tokning av norsk musikk

Komponistforeningen arbeider for å løfte frem det norske repertoaret, og å legge til rette for at det stadig skapes og spilles norsk musikk. Her gjør korpsene en fantastisk jobb, og med prisen ønsker Komponistforeningen å hylle korpsenes musikere og dirigenter for innsatsen for at norsk musikk blir fremført. Under årets NM Janitsjar har det blitt fremført 16 norske verk, spredd fra elitedivisjon til 7. divisjon. BBE fremførte verket "Dirty Dancing" av Torstein Aagaard-Nilsen.

Fra juryens begrunnelse 

"Bjergsted Blåseensemble med dirigent Rune Johansen er tildelt Komponistforeningens hederspris for fremragende tolkning av et norsk verk, for sin fremføring av verket «Dirty Dancing» av Torstein Aagaard-Nilsen.

Fremføringen viser tydelig at dirigent og ensemble enes om verkets egenart på alle plan, og har skapt et overbevisende helhetlig opplevelsesrikt uttrykk.

Ensemblet viser seg som en sterk forkjemper for norsk musikk, med et helnorsk program under årets NM. Juryen ble overbevist av den utsøkte klangbehandlingen i alle ledd og en kontrollert og virtuos tutti-klang."