Velkommen til blåserkonferansen 2018

Senter for talentutvikling Barratt Due, Stavanger kulturskole og Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til årets nasjonale blåserkonferanse i Stavanger 7. - 8. juni 2018.

Blåserkonferansen 2018 Blåserkonferansen 2018

Vi ønsker å samle lærere, pedagoger og nøkkelpersoner med høy kompetanse og stort engasjement
til et løft for blåserfeltet og morgendagens blåsere.

Fjorårets konferanse ga oss et godt overblikk over talenttilbudet i regionene og viktige problemstillinger
for utvikling av unge blåsere. I år ønsker vi å gå i dybden på utvalgte temaer.

Med utgangspunkt i blåsertalenter opp til 19 års alder spør vi:

• Hva er beste praksis undervisning når man har 22,5 minutt til disposisjon?

• Hvilken betydning har dirigenten og læreren for blåserens utvikling?

• Hvordan få til tidlig talentutvikling i samarbeid med skolen?

• Hvordan kan et godt korps være den beste arenaen for en blåser å utvikle seg på?

• Hva kan talentfulle blåsere lære av en strykers måte å jobbe på?

• Hva skal til for å få jobb som blåser i dag – og i fremtiden?

Spørsmålene skal belyses og diskuteres med stor takhøyde, og vi har fått en rekke sterke navn til å holde innlegg, demonstrere praksis og delta i diskusjonene. Men vi ønsker også å høre dine innspill og erfaringer.

FOR HVEM: Konferansen passer for pedagoger, fagpersoner, utøvende musikere og ledere med stort
engasjement for talentutvikling.

STED: Stavanger Kulturskole. Adresse: Sandvigå 5, 4007 Stavanger.

PROGRAM: Konferansen går over to dager og vil romme foredrag, mesterklasser, panel-samtaler, workshops
og sosialt samvær. Dag 1. starter kl. 11.30 og holder på til 20.00, før vi avslutter med middag og sosial samvær
utover kvelden. Dag 2. begynner kl. 09:00 og avsluttes kl. 15:30. Se neste side for programdetaljer.

PÅMELDING: Meld deg på gjennom DENNE LINKEN innen fredag 20. april 2018.
Deltakelse på konferansen er gratis.

OVERNATTING: Konferansen har avtale med Thon Hotel Stavanger om rimelig overnatting og har reservert rom
til spesialpris: 1 045,- -1 145,-. Ta kontakt med stavanger.booking@olavthon.no for å booke, og oppgi koden
25413329 for å få den beste prisen. Siste frist for bestilling med rabattert pris er 18. april 2018.

Vi gleder oss og håper å se deg i Stavanger!

Foreløpig program