Velkommen til disputas

Torsdag 6. desember vil Johan Jutterström disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger.

Velkommen til disputas Foto: Ng revisited

Johan Jutterström disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger torsdag 6. desember.

 Johan Jutterström forsvarer avhandlingen:

 «Ng revisited»

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 13:00 den 6 desember 2018.

Disputas holdes i Lille konsertsal, Fakultet for utøvende kunstfag, Bjergsted.

Under finner dere kunngjøringen og abstract for disputasen.

Abstract

Kunnsgjøring