Velkommen til Forum for studentaktive undervisningsformer

Tirsdag 29. april vil Morten Wensberg være en av foredragsholderne på Forum for studentaktive undervisningsformer, som finner sted i Arne Rettedals hus rom G101 på Ullandhaug.

Morten Wensberg er prosjektleder for et treårig pilotprosjekt ved IMD som er støttet av Norgesuniversitetet. Man er nå tidlig i planleggingsfasen. I pilotprosjektet skal det blant annet utvikles undervisningsmetode og digitale verktøy for fjernundervisning i dirigering.

En komponent vil være en nettbasert forelesningsserie, som asynkron undervisning. En annen bestanddel vil være synkron praksisveiledning via videokonferanse. Man planlegger også å teste ut nettbasert ”kollokvium” med peer-to-peer veiledning.

Wensberg vil ta for seg planleggingsfasen av  ”DIRIGENTFAG I DET DIGITALE UNDERVISNINGSROM – VIDEREUTDANNING I ENSEMBLELEDELSE” - En fleksibel og arbeidsmarkedtilpasset videreutdanning i korpsdirigering. 30-stp, nettbasert, desentralisert.

Forumet starter med David Wagner og Jorunn Melbergs erfaringer fra IKT workshopuke i Brussel hvor tema var interaktive tavler, fremtidens klasserom og digital dømmekraft.

Tirsdag 29. april kl. 12.15 - 13.45 i rom AR-G101 på Ullanhaug.

Velkommen!