Vi ønsker Elina Sofie Christ Borg Björnström velkommen som ansatt ved fakultetet

Elina Sofie Christ Borg Björnström har startet sitt vikariat i studie- og forskningsadministrasjon ved Fakultet for utøvende kunstfag (UiS).

Foto av Elina Sofie Christ Borg Björnström Elina Sofie Christ Borg Björnström har startet sitt vikariat som forskningskoordinator ved Fakultet for utøvende kunstfag (UiS). Foto: Agnete in't Veld Bendiksen

 

Vi ønsker Elina Sofie Christ Borg Björnström velkommen som førstekonsulent og forskningskoordinator i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag. 

Ansvarsområder

Elina Sofie Christ Borg Björnström er ansatt i 40 prosent vikariat. Vikariatet har varighet fra 3. august til 31.desember 2020 og er knyttet opp mot studie- og forskningsadministrasjon. Elina skal ha ansvaret for stipendiatene og fungere som fakultetets forskningskoordinator. 

Bakgrunn

Elina har sin utdannelse fra Stockholm - en Fil.kand. i jorunalistikk i tillegg til en utdanning innen grafisk design og reklame. Hun har hovedsakelig jobbet som journalist i Sverige, men jobber for tiden ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH) som førstekonsulent og ph.d.-koordinator. Elina har også bidratt til kommunikasjonsarbeidet ved  på UH, og vært innvolvert i prosjekt Universitetsskolesatsingen og DEKOM/REKOM.