Vil DU bli stipendiat i doktorgradsprogrammet for kunstnerisk utvikling?

Da må du søke til Fakultet for Utøvende Kunstfag v/prodekan Per Dahl Innen 15.januar 2018.

Would YOU like to be a research fellow in the programme of artistic research? Apply to the Faculty of Performing Arts c/o vice dean for research Per Dahl Submission within January 15th 2018.

Søknadskriving Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Stipendiatperioden starter høsten 2018 og det treårige doktorgradsprogrammet gir den nye Ph.d-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Søknadsskjema, Veiledning og Retningslinjer er lagt ut på våre nettider

Start arbeidet med å beskrive ditt prosjekt og ta kontakt med din hovedinstrumentlærer eller med Per Dahl, Petter F. Fadnes eller Siri Dybwik for veiledning i søknadsskrivingen.

English/

Starting in autumn 2018, the three year programme qualify to the new PhD-grade in Artistic Research

Application-Form, Application-Procedure and Guidelines are available on our site

Contact your main instrument teacher and  Per Dahl, Petter Frost Fadnes or Siri Dybwik for tutoring developing your application