Vil du dirigere Norges profesjonelle symfoniorkestre?

Dirigentløftet lyser ut opptak til elitesatsingen, med frist 1. mai.

Foto: Caroline Roka / Talent Norge. Talentutviklingsprogrammet og praksis­ orkesterprogrammet Dirigentforum er mesterklasser med prosjektorkester og internasjonale mentorer. Foto: Caroline Roka / Talent Norge.

Søknadsportalen er åpen frem til 1. mai. Søk her!

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon. Satsingen ser talentutvikling i et helhetlig løp og inkluderer et nasjonalt talentprogram på toppnivå for særskilt talentfulle dirigenter som ønsker å satse på en profesjonell karriere. Toppsatsingen skreddersys med eget øvingsprogram, mentorer og mesterklasser.

Deltakere får et skreddersydd program med de nasjonale symfoniorkestrene med inter­nasjonale mentorer.

Gjennom toppsatsingen Opptakt vil kvalifiserte dirigenter få et lanseringsprogram med konserter i samarbeid med landets profesjonelle symfoniorkestre. Søk om prøvedirigering med Kristiansand symfoniorkester (KSO) i Kilden Kulturhus, 18. og 19. juni, innen 1. mai. 

Dirigentforum

Talentutviklingsprogrammet og praksis­ orkesterprogrammet Dirigentforum er mesterklasser med prosjektorkester og internasjonale mentorer. Det avholdes 4–6 dirigentforum pr år. Kandidater tas opp for inntil 2 år.

Lanseringsprogrammet Opptakt

Lanseringsprogrammet Opptakt er skreddersydd til den enkelte deltaker og skal ta utgangspunkt i talentets egen identitet og faglige profil. Hovedhensik­ten er å utvikle karriere og kunstnerisk integritet. Oppfølgingen i Opptakt er i all hovedsak individuell. Det tilbys en konsert­ serie og mesterklasser med landets profe­ sjonelle orkestre. Mentorer er på internasjo­ nalt nivå. Aktiviteter i opptakt vil tilbys ett år etter opptak i program. Kandidater tas opp for inntil 2 år.

For mer informasjon, se Dirigentløftet.no eller kontakt Talent Norge på dirigent@talentnorge.no.