MENY

Avdeling for rekneskap og rettsvitskap

  • Avdelinga har ein unik kombinasjon av kompetanse innanfor både rekneskap og rettsvitskap. Dei tilsette leverer i hovudsak undervisning til studieprogramma Bachelorprogrammet i rettsvitskap og Masterprogrammet i rekneskap og revisjon, men leverer òg undervisning til dei andre studieprogramma ved HHUiS i samsvar med fagområda sine

  • Tilsette ved Avdeling for rekneskap og rettsvitskap