MENY

Leiinga på Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) blir leidd av dekan og fakultetsdirektør. Det er òg utnemnt eit eige fakultetsstyre for HHUiS med interne og eksterne styremedlemmer. Dekanen har i tillegg utnemnt ein prodekan for forsking og ein prodekan for undervisning som deltar i leiargruppa.

Fakultetet er delt inn i tre fagavdelingern som blir administrert av ein avdelingsleiar som er ansvarleg ovanfor dekanen. Avdelingsleiarane og leiar for Senter for innovajonsforskning  inngår i den utvida leiargruppa for fakultetet.

Studieprogramma er ikkje lagt under ei spesifikk avdeling, men avdelingane leverer undervisning til HHUiS innanfor kompetanseområdet sine. For kvart studieprogram er det utnemnt ein eigen studieprogramleiar