MENY

Avdelinger og ansatte på Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre fagavdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

 • Ledelsen på Handelshøgskolen ved UiS

  Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) ledes av dekan og fakultetsdirektør. Det er også et eget styre for HHUiS.Prodekan for forskning og prodekan for undervisning med i ledergruppen. I tillegg er de tre avdelingslederne og leder for Senter for innovajonsforskning med i den utvidede ledergruppen.

  Avdelingene administreres av en avdelingsleder som er ansvarlig for dekanen. Studieprogrammene er ikke lagt til avdelingene, men avdelingene leverer undervisning til HHUiS innenfor sine kompetanseområde. Hvert studieprogram har en egen studieprogramleder.

 • Dekan Bjarte Ravndal
 • Egil Kristensen, fakultetsdirektør

  Egil Kristensen

  Fakultetsdirektør

  Telefon: 51 83 37 76

  E-post: egil.kristensen@uis.no

 • Kenneth H. Wathne, Professor og prodekan

  Kenneth H. Wathne

  Prodekan for undervisning

  Telefon: 974 83 315

  E-post: kenneth.h.wathne@uis.no
   

 • Professor og prodekan Ola Kvaløy

  Ola Kvaløy

  Prodekan for forskning

  Telefon: 51 83 15 82

  E-post: ola.kvaloy@uis.no