MENY

Avdelinger og ansatte på Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS er organisert i tre fagavdelinger: Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans.

 • Ledelsen på Handelshøgskolen ved UiS

  Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) ledes av dekan og fakultetsdirektør. Det er også utnevnt et eget fakultetsstyre for HHUiS med interne og eksterne styremedlemmer. Dekanen har i tillegg utnevnt en prodekan for forskning og en prodekan for undervisning som deltar i ledergruppen.

  Fakultetet er delt inn i tre fagavdelingern som administreres av en avdelingsleder som er ansvarlig ovenfor dekanen. Avdelingslederne og leder for Senter for innovajonsforskning  inngår i den utvidede ledergruppe for fakultetet.

  Studieprogrammene er ikke lagt under en spesifikk avdeling, men avdelingene leverer undervisning til HHUiS innenfor sine kompetanseområde. For hvert studieprogram er det utnevnt en egen studieprogramleder.

 • Professor Ola Kvaløy

  Ola Kvaløy

  Professor og dekan

  Telefon: 51 83 15 82
  E-post: ola.kvaloy@uis.no

 • Professor Aslaug Mikkelsen

  Aslaug Mikkelsen

  Professor og prodekan for undervisning

  Telefon: 51 83 37 70
  E-post: aslaug.mikkelsen@uis.no

   

 • Professor Ragnar Tveterås

  Ragnar Tveterås

  Professor og prodekan for forskning

  Telefon: 51 83 16 40
  E-post: ragnar.tveteras@uis.no