MENY

Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

  • Avdelingen har en unik kombinasjon av kompetanse innenfor både regnskap og rettsvitenskap. De ansatte leverer i hovedsak undervisning til studieprogrammene Bachelorprogrammet i rettsvitenskap og Masterprogrammet i regnskap og revisjon, men leverer også undervisning til de andre studieprogrammene ved HHUiS i henhold til sine fagområder.

  • Ansatte ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap