MENY

Seminarer og konferanser ved HHUiS

Handelshøgskolen ved UiS arrangerer eller fasiliterer ulike seminarer og konferanser innenfor økonomi og juss på Universitetet i Stavanger. De enkelte arrangmentene er listet opp under.

Fagseminar i anledning økonomifestivalen KåKånomics 2018 Fagseminar i anledning økonomifestivalen KåKånomics 2018

Onsdagsseminarer

Onsdagsseminarene er en seminarrekke hvor interne og eksterne kolleger og samarbeidspartnere presentere sin forskning i et fagfellesskap. Seminarene er åpne for alle interesserte. Da de fleste seminarene er på engelsk legges oversikten over onsdagsseminarene på våre engelske nettsider.


Styreskolen

I samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen arrangerer Handelshøskolen ved UiS en kompetanse serie som tar sikte på å gi aktuelt faglig påfyll til ledere og styremedlemmer i regionen.Oversikten legges fortløpendfe ut på Næringsforeningens sine nettsider (ekstern side).


Børs og fakultet

Handelshøgskolen ved UiS vil være verskap for et nytt frokostarrangement i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Akademikere vil møte samfunns- og næringslivsaktører hvor dagaktuelle politis-økonomiske dilemmaer og pronblemstillinger vil bli belyst og diskutert. Arrangementet er åpent for alle interessert og påmelding skjer gjennom Næringsforeningen sine nettsider (ekstern side).


GEOINNO2020

Sammen med Senter for innovasjonsforskning på UiS og EU-prosjektet RUNIN er Handelshøgskolen ved UiS vertskap for den 5te internasjonale forskerkonferansen "Geography of Innovation". Konferanse finner sted i Stavanger 29 - 31. januar 2020. Mer informasjon om konferansen og påmelding.
 
Se også konferansen egne internasjonale nettside (ekstern side på engelsk).


KÅKÅnomics

KÅKÅnomics er Nordens første, største og morsomste økonomifestival, består av ca. 80 arrangement, fordelt på debatter, samtaler, foredrag, intervju, et kritisk fagseminar, hovedkonferanse, konserter, teaterimpro og mye mer. Handelshøgskolen ved UiS er både støttespiller til festivalen og arrangerer eget fagseminar på UiS som er åpent for alle interesserte. Les mer her om festivalen og årets program når dette blir offentliggjort (ekstern nettside).


HHUiS Alumnikonferansen

Hvert år vil Handelshøgskolen ved UiS blant annet arrangere en egen konferanse for sine Alumnere - tidligere uteksaminerte kandidater for økonomi og administrasjonsutdanningene, regnskap og revisjon, økonomi og informatikk og rettsvitenskap fra UiS eller tidligere institusjoner som nå er en del av universitetet. Les mer om dette på våre HHUiS Alumni-sider.