MENY

Bachelor i dans - hva lærer du?

Studiet i dans tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke. Innhold i studiet er fokusert rundt de fysiske prosesser, men imøtegår også de krav som stilles til refleksjon og artikulasjon i en videre betydning. Studiets oppbygning består av flere emner som tilsammen utgjør et helhetlig læringsutbytte. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne, likeledes samspillet mellom praktiske emner og teori.


Studiet organiseres som fulltidsstudium over 3 år (180 studiepoeng) delt inn studieenheter:

• Utøvende hovedområde som omfatter utøving, skaping og formidling av dans – 110 studiepoeng
• Fagteori og støttefag som omfatter teoretiske emner - 40 studiepoeng
• Valgemner: 30 studiepoeng selvstendig arbeid/ internasjonalt semester.
Deler av valgemnet faller innunder det utøvende hovedområdet.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til følgende:

Kunnskap
• ha utøverkunnskap som gjør kandidaten i stand til å undersøke, utøve, skape og formidle dans på et profesjonelt nivå
• kunne kommunisere muntlig og skriftlig omkring dansekunst, både overfor fagmiljø, publikum og samfunnet for øvrig
• kunne delta i diskurser som fører til forandring og nyutvikling i fagfeltet

Ferdigheter
• arbeide med dans innen ulike kontekster som har relevans i samtiden, dette gjelder både det utøvende og medskapende
• kunne materialisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
• kunne ta ansvar for sin profesjonelle karriere ved å ha innsikt i og evne til å møte sitt fremtidige arbeidsfelt

Generell kompetanse
• møte de krav som stilles til selvstendig tenkning og refleksjon i fagfeltet
• arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
• formidle den sceniske dansekunsten med en bevissthet om de krav som stilles til etikk og miljøhensyn


Kilde: CP

Publisert 12.11.2019