MENY

Bedre hjerte-lungeredning vil redde mange nyfødte

Oksygenmangel ved fødsel regnes å være en av hovedårsakene til nyfødtdød i verden. Kvaliteten på hjerte-lungeredningsbehandlingen som gis til en nyfødt som ikke puster selv antas derfor å ha stor betydning for sjansene for å overleve.

Bilde av Thi Phuong Huyen Vu som presenterer doktorgradsarbeidet sitt på Forsker Grand Prix på Folken i Stavanger i 2015 Thi Phuong Huyen Vu presenterer doktorgradsarbeidet sitt på Forsker Grand Prix på Folken i Stavanger i 2015

I sin doktoravhandling ser Thi Phuong Huyen Vu nærmere på data som er tatt opp under hjerte-lungeredningsbehandling utført på nyfødte som ikke puster selv etter fødselen. Dataene er samlet inn i Tanzania og inneholder hjerteratedata og ventilasjonsdata. 

- For å hente ut viktig informasjon fra dataene er det utviklet algoritmer for automatisk deteksjon av viktige fysiologiske hendelser som skjer under manuell bag-maskeventilering så vel som andre behandlingstiltak, sier Thi Phuong Huyen Vu.

Hun forteller at hovedhensikten med oppgaven har vært å identifisere de parametre som har størst betydning i forhold til utfallet av hjerte-lungeredning på nyfødte.

Målet er redusert dødelighet

- Dette vil kunne øke forståelsen for hva som skjer under en hjerte-lungeredning av nyfødte og i neste omgang føre til forbedrede behandlingsstrategier for å øke overlevelsesraten, legger hun til, og håper at forskningen på sikt vil kunne bidra til utviklingen av sanntids beslutningsstøttesystemer som kan veilede helsepersonell til å redusere dødeligheten blant nyfødte.

Hovedveileder for doktorgraden har vært professor Trygve Eftestøl og medveileder har vært professor Kjersti Engan, begge ved Institutt for data og elektroteknikk (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Disputasen fant sted 19. august.

Tekst og foto: Lars Gunnar Dahle