MENY

Bedre verktøy for risikostyring

Leif Inge Kjærvoll Sørskår (37) har avlagt doktorgrad på Universitetet i Stavanger om risikostyring. Avhandlingen foreslår blant annet nye verktøy for ambulansetjenesten.

En organisasjon vil alltid måtte velge mellom å bruke ressurser på å skape og beskytte verdier. En organisasjon kan bruke alle sine ressurser på å skape verdier, men uten å ta hensyn til farer – da kan det gå veldig galt.

Hvis derimot alle ressursene brukes på å beskytte verdier, så vil en enten måtte avslutte sine aktiviteter eller risikere å gå konkurs.

Det overordnede formålet til risikostyring er å få en balanse mellom disse hensynene. Det er fortsatt et behov for å utvikle nye verktøy til dette, samt å forstå hvilke verktøy som bør anvendes hvor.

Balanse

Målet med Sørskårs doktorgradsprosjekt var å bidra til effektiv risikostyring gjennom to forskningsområder: Det første hadde fokus på verktøy som brukes eller er i konflikt med formålet til risikostyring – balanse mellom verdibeskyttelse og verdiskaping.

Her har forskeren vurdert og utviklet verktøy for å vurdere tiltak i situasjoner som er preget av usikkerhet, kompleksitet og/eller ulike styringsprinsipper.

Pasientsikkerhet

Det andre forskningsområdet er et bidrag til forbedret pasientsikkerhet i det prehospitale miljøet. Som en del av forskningsprosjektet gjennomførte Sørskår en nasjonal undersøkelse i ambulanse- og luftambulansetjenesten for å se nærmere på pasientsikkerhetsklimaet.

Forskningen har resultert i ny teori, samt to verktøy for å kartlegge pasientsikkerhetsklima, som er nyttig å anvende når en skal implementere og vurdere effekt av sikkerhetsprogrammer og -tiltak.

Om avhandlingen

Avhandlingen har tittelen «Contributions to effective risk management. On the use of safety principles, economic tools and safety climate instruments». Disputas fant sted ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet torsdag 6. desember.

Hovedveileder på avhandlingen var professor Eirik Bjorheim Abrahamsen ved UiS.

Om kandidaten

Leif Inge Kjærvoll Sørskår er 37 år og fra Bryne. Han er bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi, og jobber for selskapet Safetec Nordic.

Foto av Leif Inge Kjærvoll Sørskår

Leif Inge Kjærvoll Sørskår ph.d.