MENY

Digital sommerskole på Teams

27.-31. juli samlet over 500 studenter fra 142 universiteter seg til internasjonal sommerskole via skjerm.

Vindmøller til havs ved oljeplattform Vindmøller til havs ved oljeplattform. Illustrasjon: Validé

Sommerskolen er et samarbeid mellom Gubkin University i Moskva og Universitetet i Stavanger, med støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). På programmet stod blant annet digitalisering av olje- og gassproduksjon, offshore vindturbiner og bruk av kunstig intelligens.

En av studentene på sommerskolen var Andrey Grodzinskiy som skal i gang med siste året på master i petroleumsteknologi. Han fikk godt utbytte av det faglige programmet.

For meg var det mest spennende relatert til vindkraft og lagring av gass på grunn av det kommende arbeidet med masteroppgaven min, sier Andrey.

Han syntes den digitale løsningen fungerte godt, og vil gjerne delta igjen dersom det blir arrangert en ny, digital skole.

Jeg synes at nettbasert utdanning den beste løsningen, tatt i betraktning den situasjonen vi er i med koronaviruset, sier Andrey.

Førsteamanuensis Lin Li hadde også en god opplevelse av arrangementet.

Det gikk bra å arrangere digitalt. Vi har hatt den fysisk tidligere, og istedenfor å avlyse den, så laget vi en digital versjon denne gang. Neste år håper vi at vi kan samles fysisk igjen i Moskva, sier Lin Li.

Fordelen med digital sommerskole er å kunne nå mange studenter samtidig, men ulempen er at det er vanskelig å ha gruppearbeid eller stor grad av interaksjon med studentene.

430 studenter bestod en digital eksamen og får et eksamensbevis fra Gubkin University.

Over 60 studenter fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet var påmeldt. Fire forelesere deltok fra Prof. Muk Chen Ong, Prof.emeritus Ove Tobias Gudmestad, Prof.emeritus Arnfinn Nergaard og førsteamanuensis Lin Li holdt digitale forelesninger.