MENY

Diskuterte trusler og sikkerhet

Er nye medier og mistro til eksperter en fare for samfunnssikkerheten? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert på konferansen Risk 2018.

 • RISK2018-Frederic-Bouder_2_small-(002).jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Professor Frederic Bouder, UiS
 • Sissel Haugdal Jore, chief organiser of Risk2018
  Sissel Haugdal Jore organiserer konferansen SRA Nordic 2018.
 • Seth Guikema at Risk2018
  Seth Guikema fra Universitetet i Michigan var første "keynote speaker" på Risk2018
 • Terje Aven holder innledningsforedrag på Risk2018
  UiS-professor Terje Aven leder Society for Risk Analysis på verdensbasis.
 • RISK2018 Marit Boyesen_small.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Rektor Marit Boyesen åpnet konferansen på Radisson Blu Hotel i Stavanger.

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS tok imot over 100 internasjonale forskere til konferanse om risiko, sikkerhet og sårbarhet denne uken.

Mange viktige spørsmål ble diskutert: Er verden blitt et farligere eller tryggere sted? Hvordan bør samfunnet endre seg i møte med endringer i risikobilde og krav til bærekraft? Hvilke trusler utgjør terror og cyberkriminalitet?

En av de første foredragsholderne var professor Frederic Bouder fra UiS. Han snakket om hvordan samfunnet kan håndtere farer og risiko i det 21. århundre.

Sviktende tillit

Blant utfordringene Bouder tok opp, var et samfunn preget av sviktende tillit. For eksempel at stadig flere velger å ikke tro på forskning og kunnskapsbaserte anbefalinger. Han ser de store omveltningene i vår mediebruk som en faktor.

- I vår nye mediesituasjon, får du den informasjonen du vil. Sosiale medier fungerer slik at du får mer av det du allerede er interessert i. Så hvis du er skeptisk til vaksiner, får du mer informasjon som støtter det synet. Mer av debatten foregår i mindre grupper. En av tingene jeg ser på som forsker, er hvordan vi kan få mer debatt i samfunnet som helhet, sier Bouder.

Drastiske tiltak

I sitt foredrag uttalte han at politikere ikke alltid følger opp sine uttalte prinsipper om å velge kunnskapsbaserte løsninger. Ofte er utviklingen drevet av enkelthendelser og krav om rask handling, noe som ikke nødvendigvis er det beste for samfunnet. Ofte iverksettes tiltak som forskerne mener er altfor drastiske i forhold til hendelsens alvorlighetsgrad.

Ett eksempel er skandalen om hestekjøtt i lasagne for noen år siden. Den fikk mye oppmerksomhet i Europa og førte til mange restriksjoner og endringer.

- Man kan stille spørsmål om hvor proporsjonale disse tiltakene egentlig var, i forhold til hva samfunnet gjør med for eksempel campylobacter-smitte, som det er mange tilfeller av hvert eneste år, sier Bouder.

- Risiko også positivt

Selv om ordet «risiko» i utgangspunktet har en negativ klang, understreker Bouder at det også har noe positivt i seg. Hver eneste dag tar vi avgjørelser som er basert på en bevisst eller ubevisst risikovurdering.

- Vi kjører bil fordi det er fordelaktig for oss, selv om det innebærer risiko for å havne i en trafikkulykke. Vi investerer penger, som vi i verste fall kan tape. Vårt fag, risikohåndtering, handler om å håndtere ulike typer risiko. Noen ganger handler det også om å velge et negativt utfall fordi det er bedre enn et annet, enda verre utfall.

Dynamisk

En av de andre hovedtalerne, Seth Guikema fra Universitetet i Michigan, USA, ga konferansen et overblikk over ulike tilnærminger til risikostrukturen: Ingeniører ser gjerne på infrastruktur, mens samfunnsvitere analyserer sosiale strukturer. Ofte kan en kombinasjon av «harde» og «myke» tiltak være det mest fruktbare.

- Det er viktig å ta høyde for at det samfunnet vi analyserer, ikke er statisk men dynamisk. Responsen fra den berørte befolkningen er spesielt viktig å ta med i vurderingen, sa Guikema.

Konferansen fortsatte med en rekke parallellsesjoner med tema som terror, klimasikkerhet, pasientsikkerhet, datasikkerhet, ulike former for risikoanalyse og mye mer.

Verdensomspennende

UiS arrangerte konferansen SRA Nordic Conference 8. og 9. november 2018, på vegne av det vitenskapelige selskapet Society for Risk Analysis (SRA).

Sissel H. Jore ved SEROS ledet konferansen, og mange av hennes UiS-kolleger bidro med foredrag og ledet parallellsesjoner. Blant dem var Odd Einar Olsen, Lillian Stene, Roger Flage og ikke minst Terje Aven.

Aven er for tiden president i SRA på verdensbasis.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Mari Løvås