MENY

Disputas om analyse av oljereservoar

Aojie Hong (29) har avlagt doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han er den første uteksaminerte ph.d.-kandidaten fra Det nasjonale IOR-senteret.

Hongs avhandling diskuterer utfordringer ved å bruke beslutningsanalyseverktøy for å håndtere geologiske og petrofysiske usikkerheter i reservoarstyring.

En forutsetning for å ta gode beslutninger er at relevante og materielle usikkerheter blir kvantifiserte. Deretter må usikkerhetene oppdateres på en konsistent måte når ny informasjon blir tilgjengelig.

Verdien av å redusere usikkerhet ved å hente inn ytterligere data og informasjon kan estimeres ved å bruke informasjonsverdikonseptet fra beslutningsanalyse.

Betydning for industrien

Hongs forskning har vist verdien av å implementere beslutningsanalyse for å håndtere usikkerheter i reservoarstyring. Hans bidrag til Det nasjonale IOR-senteret er også av stor betydning, spesielt for hvordan senterets 12 industripartnere vil tenke optimalisering i årene som kommer.

Avhandling

Hongs doktoravhandling har tittelen «Managing geological uncertainty with decision analysis in reservoir management». I arbeidet har han blitt veiledet av professor Reidar B. Bratvold (UiS) og Geir Nævdal (IRIS).

Han avla disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 14. desember.

Om kandidaten:

Aojie Hong er 29 år og fra Shenzhen i Kina. Han har en mastergrad fra NTNU. Til tross for sin unge alder har han allerede utgitt flere vitenskapelige artikler. Han har også bidratt sterkt til samarbeidet mellom fagområdene ved Universitetet i Stavanger og University of Texas i Austin, USA.

Stipendiat Aojie Hong ved talerstol mens han forsvarer sin doktoravhandling

Stipendiat Aojie Hong under sin disputas (Foto: UiS/Kjersti Riiber)