MENY

Disputas om gjenvinning av avløpsvann

Kristin T. Ravndal har i sin doktoravhandling utviklet ny kunnskap om gjenvinning av avløpsvann. Hun har også utviklet konkret renseteknologi for bruk i utviklingsland.

Verden står overfor store vannutfordringer. Vannmangel og utilfredsstillende sanitærforhold er fremdeles hverdagen for flere milliarder mennesker. Avløpsvann inneholder flere gjenvinnbare ressurser, og gjenvinning i en bærekraftig sirkulærøkonomi er i dag målsetningen for fremtidens renseteknologi.

Forskning og utvikling av nye teknologier krever detaljert kunnskap om hvilke komponenter som fins i avløpsvannet og hvordan de omdannes til andre stoffer.

Analyse av avløpsvann

Ravndal har utviklet slik kunnskap ved å analysere små fraksjoner av partikler og naturlige biopolymerer (som sukker og protein) i avløpsvann.

Forskningen hennes har vist at forurensningene i avløpsvann hovedsakelig består av partikulært stoff og små molekyler. Nedbrytning av partikler avhenger hovedsakelig av størrelsen, mens for polymerer i avløpsvann er det den kjemiske sammensetningen som er viktigst.

Ny modell

Ravndal har gjort detaljerte studier av kjemiske mellomprodukter, som har resultert i en modell for dekomponering av organisk materiale. Dette er viktig kunnskap for å utvikle separasjonsteknologi for effektiv material- og energigjenvinning.

Videre har Ravndal overført sine eksperimentelle funn til utvikling av et enkelt renseteknisk system for resirkulering av vaskevann i utviklingsland. Systemet er basert på en integrert membran-bioreaktor som ble funnet robust og i stand til å behandle vaskevannet over en lang periode, med lav bruk av energi og minimalt vedlikeholdsbehov.

Om kandidaten

Kristin T. Ravndal er 29 år og fra Ålgård i Rogaland. Hun har en mastergrad i Miljøteknologi og en bachelor i ingeniørfag (Kjemi og miljøbioteknologi), begge fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som Research Fellow in Sanitation System Technology på Cranfield University, UK.

Avhandling og disputas

Avhandlingen hennes har tittelen «Biologisk nedbrytning av partikulært og polymerisk organisk stoff i avløpsvannsystemer».

Hovedveileder under doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Roald Kommedal ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS.

Hun forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 19. juni 2017.

Kristin T. Ravndal

Kristin T. Ravndal