MENY

Disputas om miljøovervåking av sjøen

Kirsten Jayne Redmond Kristiansen (32) har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Hennes avhandling anbefaler nye metoder for å oppdage forurensing i sanntid.

Miljøovervåkning i sjøen har utviklet seg mye de siste tjue årene. Tidligere dreide det seg om klassisk overvåkning av artsmangfold, med analyse av dyresamfunnet i – og kjemisk analyse av – bløtbunnsediment. I dag er det miljøovervåkning i sanntid som gjelder.

I sitt doktorgradsarbeid har Redmond Kristiansen bidratt til utvikling av nye metoder som måler spiseatferd og matopptak hos skjell mens det skjer.

Hun har funnet at målinger med nye metoder gir økt følsomhet ved oljeforurensning, og at metodene er egnet til bruk i nye miljøovervåkingssystemer.

Bedre responstid

Dersom slike metoder blir tatt i bruk, vil det kunne føre til bedre miljøovervåkning med kjappere responstid når det skjer en endring i sjøen.

Redmond Kristiansen er en såkalt nærings-ph.d., som betyr at doktorgraden hennes er et spleiselag mellom Forskningsrådet og næringslivet. I dette tilfellet er det bedriftene BiotaTools AS, RFF Vest, Statoil og ConocoPhillips som har bidratt.

Hovedveileder på avhandlingen var Odd Ketil Andersen i BiotaTools. Førsteamanuensene Roald Kommedal (UiS) og Daniela Pampanin (UiS og IRIS) var medveiledere. 

Avhandling og disputas

Avhandlingen har tittelen «Feeding responses as environmental monitoring endpoints: response of blue mussels (Mytilus edulis) to dispersed crude oil and development towards new methods for in situ measurement of feeding». 

Kristiansen forsvarte sin doktorgrad i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 1. desember.

Om kandidaten:

Kirsten Jayne Redmond Kristiansen er 32 år og fra Auckland, New Zealand. Hun er bachelor i naturvitenskap fra universitetet i Auckland og master i havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen. Hun er for tiden ansatt som rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
 

Portrettfoto av ph.d. Kirsten Redmond Kristiansen