MENY

Disputas om sjømat-markeder

Ruth Beatriz Mezzalira Pincinato (34) har disputert med en avhandling om sjømat-markeder.

Fiskeoppdrett og fiskeri er de viktigste produksjonsteknologiene for sjømat. De to produksjonsmetodene er svært forskjellige, og deres relative betydning har blitt radikalt endret de siste tiårene. Oppdrettsproduksjon øker raskt, mens landingene av fisk har vært stabile på rundt 90 millioner tonn per år siden slutten av 1980-tallet.

Å gi riktige insentiver til effektiv sjømatproduksjon, markedsutvidelse og effektiv forvaltning er avgjørende for å utvikle vellykkede og bærekraftige fiskeri- og oppdrettsnæringer.

Pincinatos doktorgradsavhandling ser nærmere på fem spesifikke problemstillinger innenfor disse temaene.

Sjømatproduksjon og markeder

De tre første artiklene studerer forhold knyttet til norske fiskerier, som produksjonsrisiko, landingssteder og konsekvenser av overførbare kvoter. De to siste artiklene ser på grensene for brasilianske sjømatmarkeder og samspill mellom produkter fra import og innenlandsk produksjon, og fra oppdrett og fiskeri.

Pincinatos avhandling gir ny kunnskap om sjømatproduksjon og markeder, som kan støtte næringslivets og myndighetenes beslutninger.

Doktorgradsarbeidet har vært delfinansiert av forskningsrådene i Norge og Brasil. Avhandlingen har tittelen «Essays om sjømatproduksjon og markeder».

Om kandidaten:

Ruth Pincinato er 34 år og fra Jundiaí i Brasil. Hun har både bachelor og master i oseanografi fra universitetet i São Paulo.

Hun disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 27. februar 2018 og er nå ansatt som forsker ved UiS.

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Disputas om sjømat-markeder