MENY

Disputas om transport av borekaks

Milad Khatibi (31) har tatt doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Hans avhandling tetter et kunnskapshull om transport av borekaks i oljebrønner.

Rengjøring av borehull er av stor betydning ved boring av petroleumsbrønner. Under boringen transporteres partikler fra reservoaret med borevæsken og under strømning danner partiklene forskjellige strømningsmønstre. Disse mønstrene er avhengig av partikkelstørrelse, form og tetthet, samt borevæskenes evne til å flyte gjennom brønnen.

Dette doktorgradsarbeidet inneholder et omfattende sett av velkontrollerte eksperimenter i laboratorium. Måleteknikkene som ble brukt i studien, var primært høyhastighetskamera med påfølgende bildeanalyse.

Numerisk simulering

Forsøkene involverte partikler med kjente materialegenskaper, men med forskjellige partikkelstørrelser. I tillegg ble numerisk simulering brukt til å utvikle matematiske modeller og gi økt kunnskap om boreprosessen.

Avhandlingen er en del av prosjektet Advanced Wellbore Transport Modeling (AdWell). AdWell-prosjektet har fokusert på «kunnskapshull» som er påpekt av Norsk Petroleumsforskning for det 21. århundre (OG21) for øke antall borede produksjonsbrønner på norsk sokkel.

Prosjektet skal oppnå en dypere forståelse av fluid- og partikkeltransportprosessene under boring og brønnhullrensing.

Om kandidaten

Milad Khatibi er 31 år og fra Semnan, Iran. Han har en mastergrad i naturgassteknologi fra NTNU, hvor han også har jobbet som forsker, og en bachelorgrad fra Universitetet i Semnan. 

Khatibi disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 14. november 2017.

Hovedveileder for doktorgradsprosjektet var professor Rune Wiggo Time. Avhandlingens originaltittel er Investigation on Cuttings Transportation in non-Newtonian Turbulent Well Flow (Advanced Wellbore Transport Modeling).

Tekst: Leiv Gunnar Lie

 

Milad Khatibi

Milad Khatibi