MENY

Disputerte om søkemotorar

Dario Garigliotti (31) forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 3. desember 2019.

Avhandlinga hans har tittelen Task-Based Support in Search Engines.

Doktoranden undersøkte tilnærmingar for å forbetre nettsøkemotorar med funksjon for å hugse dei underliggande oppgåvene frå brukarane og gi stønad for å fullføre oppgåva. Forskinga bidrog med ei rekke teoretiske og empiriske bidrag innanfor feltet einingsorientert og oppgåvebaserte søk.

Garigliotti utvikla også fleire ressursar, inkludert testsamlingar, korporet og eit kunnskapsgrunnlag, alt av praktisk verdi som hjelper til vidare forsking i samfunnet.

Forskinga blei utført med å laga såkalla instances av ein standard flyt som består av identifisering (eller etter behov, faktisk formalisering) av eit forskingsproblem, utvikling av ei algoritmisk tilnærming og grundig analyse av resultat etter eit evalueringstrinn (ofte avhengig av spesialbygde ressursar skapt i dette arbeidet).

Stipendiaten studerte særskilt bruken av typeinformasjon i utvinning av einingar, konstruksjonen av eit kunnskapsgrunnlag om einingsorientert søk, og stønad for oppgåvebasert søk ved å gi spørsmål om forslag og oppgåvetilrådingar.

Resultata kan brukast til å utvikle eigna mekanismar for å redusere arbeidsmengda på brukaren i websøk og for å fullføre oppgåva.

Dario Garigliotti

Dario Garigliotti