MENY

Doktorgrad om biomarkører for Parkinsons

Marthe Gurine Førland har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Avhandlingen hennes er et bidrag i jakten på å finne biomarkører for Parkinsons sykdom og andre nevrodegenerative sykdommer.

Førland undersøkte om proteinet α-synuklein kan brukes som biomarkør for diagnose og prognose av Parkinsons sykdom, og om den kan hjelpe å skille mellom Parkinsons sykdom, demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom på et tidlig stadium av sykdommen. Disse sykdommene har i tidlig fase stor overlapp av symptomer og kan være vanskelig å skille fra hverandre.

Førland fant at α-synuklein, som er involvert i patologien til alle tre sykdommene, ikke kan brukes for å skille mellom disse sykdommene i tidlig fase. α-synuklein kunne heller ikke brukes for å predikere fremtidig sykdomsforløp hos pasienter med Parkinsons sykdom.

Bedre diagnostisk verdi

Men en kombinasjon av α-synuklein målingene og målinger av tau, et annet protein involvert i patologien til disse sykdommene, hadde en vesentlig forbedret diagnostisk verdi enn begge proteinmålingene enkeltvis.

I doktorgradsarbeidet utviklet og validerte Førland en ny metode for å måle α-synuklein i spinalvæske for å kunne måle dens konsentrasjoner i pasienter med Parkinsons sykdom, demens med Lewy-legemer og Alzheimers sykdom. Pasientene deltok i større kliniske studier som følger pasientene over lang tid.

Mer forskning

Funnene tilsier at α-synuklein ikke kan brukes som en markør for diagnose eller prognose av Parkinsons sykdom, eller hjelpe til i differensialdiagnose mellom Parkinsons sykdom, demens med Lewy-legemer eller Alzheimers sykdom.

Forskerne har målt den native, monomere varianten av α-synuklein, men det finnes også flere modifikasjoner av α-synuklein som er av stor interesse. De vil derfor forske videre på å måle fosforylert-, oligomer-, eller misfoldet α-synuklein.

Studien ble finansiert av Helse Vest og Norges Parkinsonforbund, i samarbeid med en ledende gruppe på biomarkøranalyser i Gøteborg, Sverige.

Om kandidaten:

Marthe Gurine Førland er 38 og fra Stavanger. Hun er utdannet innenfor biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger. Som stipendiat har Førland vært tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB).

Hun disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 19. september.

Marthe Gurine Førland

Marthe Gurine Førland