MENY

Doktorgrad om forlengelse av levetid på offshore-strukturer

Ashish Aeran har forsvart sin doktorgrad i offshore-teknologi ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om levetidsforlengelse av aldrende offshore-strukturer.

Mer enn 50 prosent av offshoreinstallasjoner over hele verden opererer for tiden utover sin opprinnelige levetid, og utskifting av disse strukturene involverer store kostnader og utfordringer. Det er derfor viktig å estimere gjenværende levetid med større nøyaktighet.

Materiell nedbrytning forårsaket av utmattelse og korrosjon er et viktig tema i denne vurderingen. Eksisterende standarder for vurdering er gode, men kan forbedres ytterligere ved å legge til mer avanserte teorier eller modeller.

Dessuten har ofte brukte teorier betydelige mangler som kan føre til upålitelig antatt levetid.

Nytt rammeverk

Aerans avhandling foreslår et konseptuelt rammeverk for å beregne gjenværende levetid med større nøyaktighet. Rammeverket er demonstrert brukt på en oljeplattform av typen jacket.

Doktorgradsavhandlingen foreslår også en ny teori for mer nøyaktig estimering av gjenværende levetid enn den vanligste teorien. Den foreslåtte modellen kan enkelt brukes av praktiserende ingeniører som bruker tilgjengelige designstandarder.

Aeran har også forbedret såkalt multiaksial kritisk planbasert utmattelsesteori ved å foreslå ny formulering av off-vinkel.

Publisert forskning

Aeran publiserte sine resultater i høyt rangerte tidsskrifter som International Journal of Fatigue and Marine Structures, i tillegg til å ha holdt foredrag ved flere anerkjente internasjonale konferanser.

I løpet av sin doktorgrad var Aeran også aktivt engasjert med undervisning og veiledning av bachelor- og masterstudenter.

Om kandidaten

Ashish Aeran er 30 år og fra India. Han har en mastergrad in Structural Engineering fra IIT Bombay, India, og jobbet som ingeniør ved Allseas Netherlands i fire år.

Han forsvarte sin avhandling kalt Life Extension of Offshore Structures: A Conceptual Framework and Fatigue Damage Models ved UiS 1. oktober 2019.

Aeran jobber for tiden som Integrity Management Senior Engineer i firmaet Wood Group Kenny Norge AS i Stavanger.

 

 

Foto av Ashish Aeran som holder avhandlingen sin

Ashish Aeran