MENY

Doktorgrad om produsert vann

Reza Askarinezhad (33) har disputert for doktorgraden i petroleumsteknologi. Hans avhandling dreier seg om forvaltning av produsert vann.

Produksjon av uønsket vann fra olje og gassbrønner er et stadig mer alvorlig problem med negative økonomiske, miljømessige og operative konsekvenser. Derfor er temaet produsert vannforvaltning stadig viktigere i petroleumsindustrien.

Gjennom et omfattende laboratoriearbeid har Askarinezhad forsøkt ulike måter å bruke kjemikalier på, for å kontrollere og minimere produksjon av uønsket vann. Det har vært særlig viktig å bruke miljøvennlige kjemikalier.

Arbeidet ble utført for forskjellige formasjonstyper, under ulike fuktpreferanser.

Foreslår nye systemer

Forskeren konkluderer med at det fins miljøvennlige kjemikalier som er teknisk egnet for å kontrollere uønsket vannproduksjon. Avhandlingen foreslår nye kjemiske systemer og en nyskapende behandlingsmetode for dette.

I sitt doktorgradsarbeid har Askarinezhad vært tilknyttet Institutt for petroleumsteknologi ved UiS og forskningssenteret Drillwell på IRIS. Disputasen fant sted ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2. februar 2018.

Avhandlingens tittel er: «Produced Water Management - Chemical Water Shutoff and Disproportionate Permeability Reduction».

Om kandiaten

Reza Askarinezhad er 33 år og fra Iran. Han har tidligere studert petroleumsteknologi ved Petroleum University of Technology, Iran og University of Calgary, Canada. 

Reza Askarinezhad

Reza Askarinezhad