MENY

Doktorgrad om utforming av vassturbinar

Endashaw Tesfaye Woldemariam (35) har disputert for doktorgraden med ei avhandling om nye metodar for utforming av vassturbinar.

Woldemariam si avhandling har tittelen «Numerical Simulation and Customized DACM Based Design Optimization».

Arbeidet gjekk føre seg på Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) ved UiS og på Simon Frasor University i Canada.

Woldemariam forsvarte avhandlinga i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 6. april 2018. Han arbeider i dag som forskar ved UiS.

Les meir på våre engelske nettsider

Foto av Endashaw Tesfaye Woldemariam

Endashaw Tesfaye Woldemariam