MENY

En vellykket COTech- og OGTech-konferanse ved UiS

28.- 29.november ble COTech-konferansen for andre gang arrangert på UiS. Nytt i år er at den arrangeres parallelt med OGTech, som er spesielt rettet mot utfordringer olje- og gassindustrien møter offshore.

Gruppebilde fra CoTech- og OGTech-konferansen 2019 Gruppebilde fra CoTech- og OGTech-konferansen 2019

Årets konferanse er organisert som et felles arrangement for COTech (Computational Methods in Offshore Technology) og OGTech (Oil and Gas Technology for Cold Climate), med flere parallelle sesjoner. Hirpa G. Lemu er leder for organiseringskomiteen COTech 2019, mens Dimitrios Pavlou har samme ansvar for OGTech 2019. 

COTech-konferansen ble først organisert i 2017 som en del av forsknings- og formidlingsaktivitetene i programområdet for forskning "COTech - Computational Methods in Offshore Technology" ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.  

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) ved UiS har gjennom flere år utviklet sterk kompetanse innenfor marinteknologi, marin drift, design og analyse av mekaniske systemer, integritet og pålitelighet av offshore-strukturer og mekaniske systemer.  

– Spesielt innenfor offshore-relatert teknologi er numerisk beregningstilnærming ikke bare et middel til å dyrke og realisere innovative ideer, men det er også i ferd med å bli det naturlige valget for å løse komplekse tekniske problemer for det tøffe og uvennlige miljøet som finnes offshore, sier Lemu. Gjennom denne konferansen har fagmiljøet ved IMBM en ambisjon for å muliggjøre formidling av forskningsresultater innenfor anvendelse av numerisk beregningsmetoder i offshore-relaterte utfordringer med senter ved UiS. 

 Del av UTFORSK 

OGTech-konferansen er organisert som en del av et samarbeidsprosjekt kalt UTFORSK, som består av et team av forskere fra UiS og Gubkin Russian University of Oil and Gas. Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre teamet sterkere og mer bærekraftig. Prosjektet fokuserer blant annet på å bygge en bro av forsknings- og utdanningsaktiviteter mellom Norge og Russland, og for å styrke forskningsaspektene ved offshoreteknologiforskning i arktiske strøk.  

– Ved å tilrettelegge for forskermobilitet i begge retninger, har prosjektet som mål å gi et felles vellykket læringsmiljø for unge forskere for å sikre at studentene har ferdigheter og kunnskap som kreves for å løse utfordringene offshoreindustrien møter i nord. Dette gjelder for eksempel miljøaspekter og offshore-teknologi under vann og marine strukturer i et kaldt klima, forklarer Lemu 

Felles interesse 

OGTech-konferansen er en av formidlingsaktivitetene til prosjektet med fokus på forskningsaktiviteter som tar for seg samarbeidsforskning om temaer av felles interesse ved å skape synergieffekter blant forskere fra begge land.  

– I tillegg var den ene konferansedagen viet studentene, særlig MSc-studenter ved partnerinstitusjoner, for å presentere forskningsarbeidet og dele forskningserfaringene sine, sier Lemu. 

Totalt var det mer enn 100 deltakere tilstede på konferansen. Arrangøren selv er veldig fornøyd med gjennomføringen:  

– Det har vært veldig vellykket og jeg er storfornøyd. Vi hadde deltakere fra 20 forskjellige land, og 66 artikler har blitt publisert i forbindelse med konferansen, sier han.