MENY

Flage valgt til generalsekretær

Førsteamanuensis Roger Flage ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging er valgt som generalsekretær i den europeiske sikkerhets- og pålitelighetsorganisasjonen (ESRA).

Roger Flage. Roger Flage er for de neste to årene valgt som generalsekretær i den europeiske sikkerhets- og pålitelighetsorganisasjonen (ESRA).

Roger Flage ble valgt under organisasjonens generalforsamling på den årlige europeiske sikkerhets- og pålitelighetskonferansen (ESREL), som i år fant sted i Portoroz i Slovenia i juni.

Jobber for sikkerhets- og pålitelighetsmetodikk og risikostyring i alle bransjer

ESRA er en ideell internasjonal organisasjon som har som mål å fremme og anvende sikkerhets- og pålitelighetsmetodikk og risikostyring i alle bransjer. Det er en paraplyorganisasjon der medlemskap primært skjer gjennom nasjonale organisasjoner – som ESRA Norge – industriorganisasjoner og institusjoner for høyere utdanning. Felles interesse for medlemmene av ESRA er sikkerhet, risiko og pålitelighet.

– Dette synes jeg var veldig kjekt, og jeg synes det er fint å kunne gi noe tilbake til ESRA-fellesskapet som jeg har vært en del av lenge nå. Årets ESREL-konferanse var den ellevte på rad for min del siden jeg begynte som stipendiat på UiS i 2007. Det året var faktisk konferansen her på UiS, med professor Terje Aven som leder, minnes Flage.

Generalsekretæren tar seg av ESRA sine administrative funksjoner, følger med på driften av organisasjonen, og tar seg av mye av den regelmessige kommunikasjon med organisasjonens medlemmer og komitéer. Generalsekretæren inngår i ESRA sitt styre.

Bredt miljø

– Tematikken for ESRA sine aktiviteter ligger i kjernen av forskningen og undervisningen i fagmiljøet for risikostyring og samfunnssikkerhet her på UiS. Det er derfor bra at vi er representert der med verv som dette. Norge er langt fremme på områdene sikkerhet, risiko og pålitelighet. På de årlige ESREL-konferansene har det i den senere tid vært slik at Norge typisk er det landet med høyest eller nest høyest antall deltakere.

Flage er i tillegg nestleder for ESRA sin tekniske komité for usikkerhetsanalyse, og han har siden 2011 sittet i den tekniske programkomiteen for de årlige ESREL-konferansene.