MENY

Forskningssamarbeid mellom helse og olje er fullt mulig

Hva er de største hindrene for at en medisiner og en oljeingeniør skal kunne samarbeide? Hilda Bø Lyng ble overrasket over svaret hun fant.

Foto av Hilda Bø Lyng i en korridor Hilda Bø Lyng har forsket på teknologioverføring mellom olje og helse. (Foto: Mari Løvås)

Lyng tar doktorgrad ved Universitetet i Stavanger om kunnskapsoverføring mellom petroleumsindustrien og helsesektoren. Sammen med forsker Eric Brun har Lyng de siste tre årene fulgt sju prosjekter som går ut på å bruke kunnskap og verktøy fra oljesektoren på helsefeltet, eller motsatt.

Felles for prosjektene er at alle har fått støtte av Norway Pumps & Pipes, som ble startet for at de to sektorene skulle dra nytte av hverandre.

Språk er ingen sperre

På forhånd trodde forskerne at fagspråket ville spille en avgjørende rolle når to så ulike sektorer skulle ta i bruk hverandres kompetanse og teknologi. Til deres overraskelse var «stammespråk» ikke det største hinderet for samarbeid.

– Forskjell i fagspråk er mulig å overvinne, og hadde mye mindre betydning enn antatt. Fagfolk kan «oversette» hverandres termer ved å bruke analogier eller bilder, og dermed bygge bro seg imellom. Dette er en prosess som kan læres og systematiseres, påpeker hun.

Jo mer trening, jo lettere blir det å forstå hverandre.

Ulike interesser

Den største hindringen oppstår når sektorer med helt ulike interesser, motivasjons- og belønningssystemer skal jobbe sammen. Lyng kaller det høy institusjonell distanse – en avstand som viser seg i forskjellen mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører, som akademia og industrien.

Dette er ifølge henne den største barrieren. Ikke forskjeller i fagområder og –språk.

Folk i oljeindustrien har typisk et fokus på systemer, legger hun til. De er gjerne opptatt av om eventuelle innovasjoner er kompatible med eksisterende teknologi. På sin side er helsefolk ofte opptatt av individer – av hvordan en bestemt teknologi kan hjelpe en enkelt pasient eller pasientgruppe.

– Men, sier hun, forskere samarbeider fint på tvers av sektorer. De samme gjør industriaktører.

Ikke alt samtidig

Den største utfordringen oppstår hvis man samtidig blander folk fra svært forskjellige bransjer med både kommersielle og ikke-kommersielle aktører. En slik konstellasjon kan gjøre et fruktbart samarbeid vanskelig.

Utviklingen av nye løsninger på et tidlig forskningsstadium kan for eksempel stoppe opp som følge av diskusjoner om hvem som skal tjene penger på dem.

Mye felles

Olje- og helsesektoren har mye felles, påpeker Lyng. Begge bruker avanserte verktøy til for eksempel simulering, måling og modellering. Å måle væskestrømning i et reservoar er ikke vesensforskjellig fra å måle blodtrykk og blodgjennomstrømning i hjertet.

Mange medisinske prosjekter sliter dessverre med å finne finansiering, og systemet for å søke midler til helseforskning er ikke lagt til rette for tverrfaglighet.

– Det blir ikke verdsatt at de bruker oljeteknologi når de søker støtte, påpeker Lyng.

Satser på helsefag

Norway Pumps & pipes startet i 2015, året etter den store nedturen i petroleumssektoren. Nå som aktiviteten i olje- og gassindustrien har tatt seg opp, er Lyng spent på hvor stor motivasjonen er for å finansiere nye prosjekter.

Hilda Bø Lyng ser likevel lyst på mulighetene for fortsatt teknologiutvikling på tvers av industrier. Helse er et satsingsområde i Stavanger-regionen, som allerede er hovedsete for landets største næring, olje og gass. Universitetet satser blant annet på helseteknologi og arbeider for å få et medisinstudium, og et nytt sykehus skal åpne på universitetsområdet i 2023.

Forelsket i egen metode?

For å utvikle eierskap til ny kunnskap må folk få tid til å integrere den med kunnskapen de allerede har. Faglige møteplasser og konferanser er ofte veldig spesialiserte innenfor én disiplin, påpeker Lyng.

– Vi blir veldig lett forelsket i egen arbeidsmetode, sa en forsker vi intervjuet. Det folk har brukt tid på å lære seg, må de være villig til å endre på, sier hun.

Siden det ligger mange framtidige utfordringer innenfor både helse og miljø, er det nødvendig å skape nye møteplasser som går på tvers av gamle faggrenser.

Konferanse i oktober

– Vi trenger arenaer der det legges til rette for kunnskapsoverføring og tverrfaglighet. Vi kan ikke bare basere seg oss på ildsjeler, sier hun.

Hilda Bø Lyng skal legge fram sine forskningsresultater på konferansen Pumps & Pipes Norway på Sola Strand Hotel 17. oktober.

Hør intervju med Eric Brun og Thor Ole Gulsrud, leder for Norway Pumps & Pipes, på NRK Rogaland 20.09.18.

Tekst: Astri Sivertsen
Foto: Mari Løvås

(Artikkelen ble først publisert 25. september 2018)