MENY

Fremtidens bærekraftige campus

Medborgerskap og medskapelse var ett av svarene da UiS og Statsbygg inviterte til miniseminar og stilte spørsmålet: Hvordan kan vi sikre bærekraftig campusutvikling?

– Hva er bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Slik innledet Helleik L. Syse i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi seminaret som ble holdt i Måltidets hus 8. november 2017.

Statsbygg har fått i oppdrag å komme med forslag til hvordan Kjølv Egelands hus kan formes og utvikles best mulig for framtiden, også sett opp mot resten av universitetsområdet. I den forbindelse ble det arrangert et miniseminar, hvor en rekke innlegg er med på å danne grunnlaget for den videre debatten om campusutvikling.

Den nylig vedtatte strategien til UiS setter også fokus på en bærekraftig økonomi og infrastruktur: «Vi skal utvikle en miljøvennlig campus…», heter det i universitetets strategi fram mot 2020. 

Lesbarhet, medborgerskap og medskapelse 

Professorene Finn Arne Jørgensen og Dolly Jørgensen fra miljøhistorie ved UiS, og initiativtakerne bak The Greenhouse, pekte på tre punkter som er viktige for en menneske-sentrert bærekraftig campusutvikling i Stavanger: Lesbarhet, medborgerskap og medskapelse.

– Hvordan kan vi få abstrakte mål til å bli mer konkrete? Utfordringen ligger i å gjøre prosessene synlige, og koblet til aktivitetene på campus. Lesbarhet betyr å gjøre det bærekraftige forståelig og synlig, sa Finn Arne Jørgensen.

Forskerne brukte eksempler fra Amsterdam for å illustrere:
­– Det kan være et display i hovedbygget, som viser hvor mye energi som brukes på hele campus akkurat nå. Eller det kan vise hvor mange sykler som blir parkert – eller i en mer negativ retning, hvor mange biler som er på campus nå, sier han.

Studenteid hage

Miljøhistorikerne pekte på at ved å bruke medborgerskap, å involvere studenter og ansatte aktivt, vil det kunne dannes en campuskultur som fremmer bærekraftig utvikling.

– Eksempler på dette kan være å lage et tilbud om bærekraftig mat og drikke, arrangere temauker med filmvisning, egne messer eller å lage en egen studenteid hage, sier Jørgensen.

Det siste punktet miljøhistorikerne viste til var medskapelse:

– Vi ønsker et campus som jobber med folk, ikke mot dem. De skal eie prosessen, og involveres aktivt. Dette gjelder både studenter og ansatte.

Tverrfaglig kompetanse

En av drivkreftene bak en mer bærekraftig campus er Siri Kalvig, som leder Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS.

– Det er en enorm energi som vi kan ta tak i – i dobbelt forstand. Jeg ønsker meg mer eksperimentering og tverrfaglig ingeniørkunst fra Ullandhaug og campus, sa hun under miniseminaret.

Kalvig viste også til muligheten for tettere samarbeid med Ullandhaug økologiske gård, for å gjøre campus mer bærekraftig.

– Hvor mange campus er det som ligger rett ved siden av en slik gård? Vi ha en unik mulighet til å få til helt fantastiske ting her. Jeg tenker for eksempel på mulighet for en studenteid hage i samarbeid med gården, sa hun.

Det store bildet

Professor Harald N. Røstvik ved Byplanlegging ved UiS trakk de store linjene fra sin lange erfaring innenfor bærekraftig arkitektur og solenergi. Sammen med EVU tilbyr Røstvik kurset Nye teknologier og ideer for bærekraftig byutvikling.

Gunnhild Goffeng, Jonas Vevatne og Karoline L. Kvaleberg (Statsbygg), Magnus Meisal (medgrunnlegger av Innovation Dock og daglig leder i Mybox) og Jakob Ryen (student ved UiS og leder for EnviromentaList og Spire Stavanger) var invitert til å holde innlegg på miniseminaret.

I etterkant av seminaret inviterte UiS og Statsbygg til en workshop for å videre drøfte ideer om hvordan campus kan bli mest mulig bærekraftig.

Tekst: Mari Løvås