MENY

Gjesteforelesning med Lars Gule 27. april

Samfunnsdebattant og førsteamanuensis ved OsloMet, Lars Gule, vil holde en åpen forelesning når han gjester UiS fredag 27. april. Tittel på foredraget er "Is it possible to prevent extremisation?".

Tid: 10.15 til 12.00 fredag 27. april
Sted: Kjølv Egelands hus, rom A-204 

UiS har startet opp en tverrfaglig forskergruppe på temaet terrorisme, ekstremisme og sikkerhet. Lars Gule er invitert til å holde et innlegg som er relevant for forskergruppens arbeid.

Temaet er også relevant for Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapsektoren hvor UiS har det faglig sekreteriatet. Et av rådets første oppgaver er å ta stilling til høyere utdanningsinstitusjoners rolle i bekjempelse av radikalisering.  

Alle studenter og ansatte ved UiS er invitert til foredraget (som er på engelsk). Velkommen!


 

Lars Gule (Foto: OsloMet/Høgskolen i Oslo og Akershus)

Lars Gule (Foto: OsloMet/Høgskolen i Oslo og Akershus)