MENY

Helseledelse ved storulykker

De fleste kritiske beslutninger med hensyn til ledelse ble tatt i løpet av den første halvtimen av redningsarbeidet etter terrorangrepet i Oslo i 2011. Slik konkluderer Rune Rimstad i sin doktorgradsavhandling «Helseledelse på skadested ved storulykker» som han forsvarte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS 16. november 2015.

Foto av bygning ødelagt av bombe Katastrofer stiller helsepersonell overfor store utfordringer

- Organiseringen av innsatsen 22/7 hadde utgangspunkt i offisielle og normative planer, men i praksis utviklet ledelsesarbeidet seg ut fra behovene som ble opplevd av personell på stedet og helseressursene jobbet det meste av tiden uavhengig av de andre etatene, sier Rimstad.

I avhandlingen drøfter Rimstad hvordan usikkerheter, ledernes oppfatning av kaos på skadestedet og vektlegging av flaks og tilfeldigheter kan fortolkes. Han gjør seg også noen praktiske betraktninger vedrørende samvirke, fleksible retningslinjer og effekten av å dele opp en kompleks redningsoperasjon i oversiktlige enheter styrt av mer selvstendige team.

- Målet er å bidra til den internasjonale kunnskapsbasen for god praksis i utøvelse av fagleder helse og operativ leder helse sine roller, sier Rimstad. Han mener funnene kan være et direkte innspill til det arbeidet som nå pågår i Norge vedrørende organisering av helsetjenesten på skadested ved store hendelser.