MENY

Hun gjør sjøvannet smartere

Remya Nair forsker på hvordan "smart" saltvann kan øke oljeutvinningen. Forskningen hennes er godt nytt både for miljøet og statskassen.

En kvinne holder en presentasjon under en konferanse. Remya Nair forsker på hvordan sjøvann og produsert vann kan gjøres smartere for bruk i oljeutvinning. Foto: Marius Vervik

Remya Nair er doktorgradsstudent ved Det nasjonale IOR-senteret. Her forsker de på økt oljeutvinning, det vil si alle metoder som har som mål å få mest mulig hydrokarboner ut av reservoaret.

Fredag 15. mars disputerer Nair for doktorgraden med avhandlingen «Smart Water for Enhanced Oil Recovery from Seawater and Produced Water by Membranes». Nairs prosjekt går ut på å forbedre sjøvannet, såkalt smart vann, som brukes i oljeproduksjon. Ved å filtrere vannet som blir injisert kan man fjerne uønskete ioner. Oljeproduksjonen blir akselerert og man får produsert mer olje på kortere tid. Mengden vann injisert blir mindre, mindre energi trengs for å utvinne oljen og prosjektene kan bli mer miljøvennlige.

Målet med denne forskningen er å se på hvilke tekniske muligheter og begrensninger som finnes ved å injisere smart vann fra sjøvann og produsert vann med membraner. 

– Mulighetene er uendelige

Nair er fra India. Hun tok mastergraden ved Universitetet i Stavanger, og startet arbeidet med doktorgraden sin i mai 2015. Når Nair selv skal beskrive doktorgradsarbeidet sitt, gjør hun det på denne måten:

«Prosjektet mitt handler hovedsakelig om å modifisere den ioniske sammensetningen av sjøvann. Når jeg leser om membraner og hvordan de kan endres for forskjellige formål, er det helt utrolig. Mulighetene er uendelige,» sier Nair.

De såkalte membranene er spesialutviklede nanofilter som blir installert øverst i injeksjonsbrønnene. Filtrene endrer sammensetningen av ioner i vannet på en slik måte at oljen i reservoaret blir skjøvet mot de produserende brønnene. Nanofiltrene gjør jobben både enklere og til en langt lavere kostnad enn ved bruk av injeksjonsvann tilsatt polymer.

Prøveforelesning om mikroplast i havet

Nair tilhører Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Professor Torleiv Bilstad har vært hennes hovedveileder, mens førsteamanuensis Skule Strand har vært medveileder.

Disputasen er klokken 12.15 fredag 15. mars i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus. Klokken 10.00 er det prøveforelesning med et høyaktuelt tema: «Micro-plastic pollution of the oceans; environmental impacts, challenges and solutions». 

Tekst: Kjersti Riiber