MENY

Hvilken betydning har Triangulum hatt for regionen?

Sammen med Manchester og Eindhoven er Stavanger fyrtårnby i Triangulum-prosjektet og har demonstrert helt nye løsninger innen IKT, mobilitet og energi. Bli med på seminar om hvordan har det gått.

Siden 2014 har Stavanger vært med i Europas største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. 

Triangulum er Europas første og største innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i søken på smartere byer og samfunn. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere.

Helt nye løsninger

Som fyrtårnby, sammen med Manchester og Eindhoven, har Stavanger demonstrert helt nye smartby-løsninger. 

I dag består Triangulum av 22 partnere, hvor fem av disse utgjør det lokale konsortiet i Stavanger. De lokale partnerne er Stavanger kommune, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger.

Partnerne i prosjektet inviterer deg nå til et seminar som gir innblikk i hvilke løsninger som er utviklet og hva Triangulum har betydd for Stavanger-regionen. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Program

08.30 Registrering, mingling og kaffe

09.00 Velkommen og historien om Triangulum Stavanger
Kristin Reitan Husebø, administrerende direktør i Greater Stavanger

09.15 Testing, læring og anskaffelse av batteribusser
Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland fylkeskommune

09.30 Datahub for smarte byer og bedrifter
Tom Ryen, leder av Institutt for data- og elektroteknologi, Universitetet i Stavanger

09.45 Veien fra energisentral til ambisiøs klima- og miljøplan
Leidulf Skjørestad, direktør for Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune

10.00 Pause

10.15 Hvilke europeiske markedsmuligheter har Triangulum gitt?
Dagfinn Wåge, leder for F&U og Innovasjon, Lyse AS

10.30 Et EU-prosjekt går mot slutten. Hva nå?
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger

10.45 - 11.30 Prosjektledertorg 
Møt prosjektlederne fra alle de lokale partnerne

Det kan forekomme endringer i programmet

Påmelding

Åpent for alle - meld deg på

Les mer om Triangulum-prosjektet

Hvilken betydning har Triangulum hatt for regionen?