MENY

- Hvor gammelt er steingammelt?

Analyse av ørsmå forekomster av mineralet zirkon er nyttig i å bestemme alderen på bergarter når ingen annen informasjon er tilgjengelig. For best resultat bør den brukes sammen med konvensjonelle geokjemiske metoder.

Slik konkluderer Thanusha Naidoo i sin doktoravhandling om radiogene isotoper. 

Naidoo er førsteamanuensis II ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, Institutt for petroleumsgeologi. Hun har studert nytten av zirkon sin rolle i tolking av geologien i sedimentære bergarter, for eksempel sandstein og leirskifer, der rester av andre bergarter er tilført gjennom transport med vann, vind eller is.

I naturen finnes zirkon som fargeløse, gule, grå, røde, grønne, brune eller svarte varianter med tetragonal krystallform. Den er et silikatmineral av zirkonium med kjemisk formel ZrSiO4.

Datering er viktig

- Å bestemme alderen på zirkon er nyttig og gir innsikt i hvor mineralet stammer fra, men som eneste metode kan den kun anvendes i enkelte geologiske sammenhenger, slår Naidoo fast.

- Der geologien er relativt ukjent og det store bildet er ukjent må andre metoder, for eksempel Hf-isotoper, brukes i tillegg, sier hun.

I tillegg kan en geokjemisk analyse av steinprøver være nødvendig for å bekrefte resultatet.

Flere metoder må til

Det kan også være nødvendig å anvende metoder som kvantitativ petrografi og studier av tungmetaller for å påvise graden av sortering og graden av endringer over tid, for å løse spørsmålene en står overfor i studien av zirkon til aldersbestemmelse. 

- Det ultimate vil alltid være en flermetodisk tilnærming, konkluderer Naidoo i doktorgraden sin.

I naturen finner man zirkon som fargeløse, gule, grå, røde, grønne, brune eller sorte varianter med tetragonal krystallform.

Thanusha Naidoo forsvarte avhandlingen “The applicability of U-Pb and Lu-Lf isotopic signatures from detrital zircon in establishing tectonic setting, depositional environment and maximum depositional age constraints of clastic sedimentary successions.” 10. November 2016.

Doktorgradsarbeidet har mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, International Association of Sedimentologists (IAS) og BP (British Petroleum).

Tekst: Lars Gunnar Dahle