MENY

Hvordan skal vi forme fremtidens byer?

Masterstudentene i byplanlegging presenterte fredag 15. juni sine oppgaver. De tar alle for seg høyaktuelle tema, slik som autonome kjøretøy, nær-nullenergibygg og bruk av grøntområder.

Byplanleggingsstudentene Eileen Selland og Eivind Knutsen har sett på om HjemJobbHjem-ordningen fører til en endring i folks reisevaner. Byplanleggingsstudentene Eileen Selland og Eivind Knutsen har sett på om HjemJobbHjem-ordningen fører til en endring i folks reisevaner.

Ni spennende oppgaver ble vist frem, da masterstudentene i byplanlegging presenterte sine funn, 15. juni. Totalt har 12 studenter levert masteroppgaver i byplanlegging dette undervisningsåret. 

Myke tiltak

Eivind Knutsen og Eileen P. Selland har skrevet oppgaven i samarbeid med et større forskningsprosjekt ved IRIS for Rogaland Fylkeskommune, og handler om hva som skal til for å endre reisevanene våre, da spesielt med tanke på myke mobilitetstiltak, slik som HjemJobbHjem. 

– Det har vært veldig spennende å jobbe med dette, sier Selland. 

– Vi har jo vært gjennom mye pensum de siste årene, og det var fint å få satt det i bruk, legger Knutsen til. 

I oppgaven har de to studentene sett på om myke transporttiltak, slik som HjemJobbHjem, faktisk fører til en endring i reisevaner. Svaret er delvis. 

– Vi ser en viss effekt, men alene er ikke dette tiltaket særlig slagkraftig. Hvis det derimot kombineres med andre tiltak, slik som bomringer og parkeringsrestriksjoner, har vi større tro på at flere vil droppe bilen og benytte seg av tilbud slik som HjemJobbHjem, sier Knutsen. 

Bærekraftig

– Alle temaene studentene belyser er veldig interessante og relevante, og det som slår meg er at alle har tatt høyde for bærekraftig utvikling, sier professor Harald Nils Røstvik.

Han har vært intern veileder for masterstudentene. 

 Studentene har skrevet oppgaver innenfor disse temaene, noen av temaene blir belyst av flere studenter: 

  • Hvordan kan delte autonome kjøretøy endre bygninger og byer?
  •  Kan myke transporttiltak oppnå en endring i reisevaner?
  •  Er byggebransjen klar for nær-nullenergibygg (NZEB)?
  •  Hvilke tiltak kan brukes for å effektivt håndtere overvann? Hvilke kvaliteter må et byrom ha for opphold og trygghet?
  • Hva er egentlig mixed use?
     

Lokalt preg

– Vi har studenter som har sett på hvordan utforming av byer kan hindre kriminalitet, hvordan Hillevåg bydel kan utformes med tanke på levekårsløftet som er igangsatt for området, sier førsteamanuensis Daniela Müller-Eie, som også har veiledet studentene. 

– Ja, og så har vi en oppgave som er en mulighetsstudie av Sørnes, et av grøntområdene i Sola kommune, fortsetter hun.  

Flere av oppgavene har vært i samarbeid med lokale aktører, og veilederne sier det har gitt god avkastning for studentene.

– Jeg hører at flere av dem allerede har fått jobb, og det er jo veldig flott, sier hun. 

To av masteroppgavene tar for seg hvordan byutviklingen kan bli endret av autonome kjøretøy. Slike fremkomstmidler har mindre behov for parkeringsplasser, da de oftere vil være i bruk. Dette vil igjen frigjøre arealer som kan brukes til andre formål. 

– Jeg syns det er veldig positivt at studentene setter den teknologiske utviklingen opp mot samfunnsutviklingen generelt, sier Müller-Eie.  

 

Tekst og foto: Mari Løvås